Diaconaal Loket Diaconaal Loket

Het Diaconaal Loket op Markt 10 wil mensen helpen met het zoeken naar passende hulp en ondersteuning. Kerkelijk of niet- kerkelijk, iedere inwoner van Veenendaal kan er terecht.

De vrijwilligers proberen duidelijk te krijgen welke hulp en aandacht iemand nodig heeft en doen dan een beroep op (christelijke) organisaties als Kerk&Minima, Schuldhulpmaatje, HipHelpt, Veens of andere organisaties. De medewerkers weten de weg in Veenendaal!

Wanneer iemand behoefte heeft aan aanspraak en gezelligheid, wordt verwezen naar de activiteiten van de verschillende kerken in Veenendaal, zoals koffie-ochtenden, spelletjesmiddagen en maaltijdprojecten.

Het Diaconaal Loket is ook bedoeld als vraagbaak voor diakenen, ouderlingen en andere (huis)bezoekers die tegen hulpvragen aanlopen en zelf de weg naar de juiste hulporganisatie niet weten te vinden.

De vrijwilligers van het loket zijn afkomstig uit de verschillende kerken in Veenendaal, ook vanuit wijkgemeente De Open Hof en ZuidWest.

De contactpersoon voor De Open Hof is diaken José Engel. Je kunt contact met haar opnemen via e-mail (jose.engel@niezing.com)

Website: https://www.diaconaalloketveenendaal.nl/

 
terug