Algemene informatie Algemene informatie
Vanaf 19 november gelden de volgende regels:

Helaas blijven onderstaande maatregelen voorlopig nog even van kracht. Maar … de kerkenraad hoopt dat iedereen zich hierdoor in ieder geval veilig voelt in de kerk.
 
  • Iedereen draagt bij binnenkomst en bij iedere verplaatsing een mondkapje. Het mondkapje mag af zodra de zitplaats is ingenomen
  • Handen worden bij binnenkomst gereinigd.
  • Jassen gaan mee de kerkzaal in. De garderobe mag niet meer worden gebruikt.
  • De 1,5 meter regel wordt weer gehanteerd in het hele gebouw.
  • Er wordt weer ingetogen gezongen.
  • Bij het verlaten van de kerkzaal gebruik wordt weer gemaakt van de 3 uitgangen voor de vakken A, B en C volgens de instructies van de medewerkers.
  • Er wordt geen koffie gedronken na de dienst.
  • Als de 1,5 meterregel en de overige RIVM regels gegarandeerd worden, kunnen alle overige bijeenkomsten doorgang vinden. Als dit niet mogelijk blijkt, zullen de volgende bijeenkomsten geannuleerd moeten worden.

Wij hopen dat we met elkaar fijne diensten mogen beleven, waarin we ons weer écht verbonden zullen weten. Met elkaar in de kerk en met de mensen die online via kerkdienstgemist de dienst meevieren.
 
terug