Advent en Kerst 2023 Advent en Kerst 2023
De Levensboog van Vrede en Gerechtigheid
Beeld van het verbond tussen God en de wereld, dat hij sloot met Abraham en Jacob. In de profetie van Micha staat dit verbond in het spanningsveld tussen goed en kwaad, van waaruit steeds opnieuw het verbond met de levenschenkende en het leven belicht wordt. Dit verbond om naar uit te zien krijgt een speciale invulling en vervulling met de geboorte van Jezus. 

Groene boog
Groen is in de kerk de kleur van de hoop. Als verwijzing naar nieuw leven dat hoop schenkt worden tijdens advent en Kerst groene takken gebruikt en traditioneel geen bloemen. Een boog verwijst naar het verbond tussen God en de aarde, een verbond dat betekenis krijgt door voor het leven te kiezen en opnieuw geboren te worden in het licht van Gods barmhartigheid, elke keer opnieuw. Leven is vanuit het Licht van de Eeuwige groeien - over onze eigen individuele grenzen heen - naar mens worden op een wereld, een aarde die we delen met anderen.

Licht en kaarsen
Groeien, uitzien en hoop ontdekken heeft voor christenen alles te maken met het Licht van God. Groeien is leven uit dit Licht, is uitzien naar dit licht dat onze nacht scheurt en sterren zichtbaar maakt. In de kerstnacht zien wij het licht van de Eeuwige in de geboorte van een kind, Jezus is zijn naam. Het Licht straalt de wereld in of om met Johannes te spreken: 'Het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam' (Johannes 1:9). 4 Adventskaarsen verwijzen naar dat hoge licht dat in mensen op aarde een woning zoekt.


terug