De tussenstand en... De tussenstand en...
Op zondag 17 april werd er een tussenstand bekendgemaakt van maar liefs van € 4.500,00!!!  Een prachtig bedrag! We zijn erg benieuwd wat het eindbedrag gaat worden! Dat wordt op 15 mei bekendgemaakt. U hoort nog wanneer het aan Youth for Christ zal worden overhandigd. 

DONEREN KAN NOG STEEDS!!
Heeft u geen kans gezien om aan de activiteiten deel te nemen, maar u wilt toch graag uw steentje bijdragen aan dit mooie doel door een donatie over te maken? Daar zijn we heel blij mee!  Dat kan naar: 
Diaconie Prot. Gem. te Veenendaal 
NL 14 RABO 0395 1389 06 
O.v.v. 40-dagenproject 2022 DOH 
terug