Open Hof Virtueel Koor Open Hof Virtueel Koor
Wilt u nog een gift geven voor het Open Hof virtueel koor?

Fijn als u mee wilt helpen met een (kleine) bijdrage in de kosten! 
U kunt dat overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0395.1388.68, t.n.v. PGV, o.v.v. 'virtueel koor DOH'


 
terug