Diaconale collecte 22 november Diaconale collecte 22 november
Eerste collecte vandaag voor PKN Pastoraat

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te gaan, in alle omstandigheden van het leven. Binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn; een luisterend oor en een begrijpend woord.

Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de Protestantse Kerk diverse trainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld de training ‘Leiding bij uitvaarten’. Daarin is aandacht voor alles wat er komt kijken bij het verzorgen van een uitvaart. Het gesprek met de nabestaanden, het samenstellen van de liturgie en ook het spreken in het openbaar. Je gaat herkennen welke vragen van belang zijn zodat je én de overledene én de nabestaanden recht doet bij de begeleiding in de dagen na het sterven en tijdens de dienst.

Naast de diverse pastorale trainingen zijn er ook brochures, gedichten- en gebedenboekjes beschikbaar en een online ideeënbank met suggesties voor het organiseren van pastorale activiteiten. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u de Protestantse Kerk in het ontwikkelen van pastorale trainingen en toerustingsmaterialen.

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Pastoraat.
 
terug