Diaconale collecte 28 februari 2021 Diaconale collecte 28 februari 2021
Kerk in Actie - Missionair werk - Voor iedereen een kerk! 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn.

Pioniersplekken
Pioniersplekken vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

MissMet uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Geef in de collecte of maak uw gift over via NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. missionair werk februari.

Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/40dagentijd  en www.protestantsekerk.nl/pionieren

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
 
terug