KOM EN DOE MEE!! KOM EN DOE MEE!!
Na rijp beraad is besloten de gemeentebijeenkomsten van dinsdagavond 27 oktober en woensdagochtend 28 oktober niet door te laten gaan. Het is in deze coronatijd, met een oplopend aantal besmettingen in Veenendaal, niet verantwoord op een fysieke manier in groepen bij elkaar te komen. En dat is juist wat we willen: in kleine groepen, op een rustige manier en in een veilig klimaat, met elkaar over de toekomst van onze kerk praten. Daar is nu de tijd niet voor. 
U hoort van ons waneer zo’n gesprek weer mogelijk is.

Hartelijke groet  en goede moed gewenst van de commissie strategisch beleidsplan.

 

KOM EN DOE MEE!
 
Hartelijk welkom op deze meedenk- en praatbijeenkomsten op 27 en 28 oktober 
over hoe we de toekomst zien van
onze wijkgemeente De Open Hof!


Aan de hand van een samenvatting van uw
reacties praten we dan verder 
op 7 en 9 december over wat u en wat jij belangrijk vindt voor de komende jaren in de gemeente:


Een gemeente waar je je thuis voelt
en warme gevoelens bij krijgt!


♦♦♦


In verband met de coronamaatregelen dient u zich van tevoren via Kerktijd.nl aan te melden!  Klikt u voor het aanmeldformulier op het logo van Kerktijd.nl. 
Heeft u geen e-mail?  Belt u dan naar de scriba (alléén voor deze KOM EN DOE MEE bijeenkomsten): tel 0318- 500 807 


U meldt zich aan zoals in het formulier staat omschreven. Daarna zet u een vinkje bij de dagdelen van 'KOM EN DOE MEE' waarop u mee wilt praten over de toekomst van De Open Hof..

Heeft u zich al eerder voor de kerkdiensten aangemeld? Dan logt u in met uw emailadres en het door u zelf gekozen wachtwoord. Vervolgens zet u een vinkje bij de dagdelen van 'KOM EN DOE MEE' waarop u graag mee wilt doen. 

Meer hoeft u niet te doen! Alleen maar afwachten. U krijgt kort van tevoren namelijk een uitnodiging voor de bijeenkomst die u heeft aangevinkt. In die uitnodiging geeft u binnen 48 uur aan met 'Ik Kom Wel' of 'Ik Kom Niet' of u er inderdaad bij kunt zijn. 

Mocht deze  manier van aanmelden een probleem voor u zijn, geeft u zich dan per mail op bij onze scriba: scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl.  

Of u belt haar op:  Tel. 0318- 500 807 
NB: Dat geldt alléén voor deze ‘KOM EN DOE MEE’  samenkomsten, niet voor andere activiteiten!                                                                              
Hiermee komt de eerder aangekondigde gemeenteavond van 6 oktober te vervallen.


 
terug