Gemeenteavonden PGV (6 en 8 juli) Gemeenteavonden PGV (6 en 8 juli)
UITNODIGING EN AGENDA:
 
Beste gemeenteleden,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van twee gemeenteavonden om de Gemeente te horen over de ontwikkelingen en de stand van zaken van onze Protestantse Gemeente te Veenendaal. 

De beide gemeenteavonden worden gehouden in Corona-tijd. Daarom is voor beide avonden verplicht, dat u van tevoren een aanmelding doet om aanwezig te kunnen zijn. Dat kan naar: scriba@pkn-veenendaal.nl of, als dit wat lastig is, via een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau.

Tijdens beide avonden dienen de regels van het RIVM gevolgd te worden. Dit is uitgewerkt in het gebruikersprotocol, dat van toepassing is. Wij dienen dit allen te respecteren, omdat we anders een risico lopen op boetes van € 4.000.

Als het goed is, kunnen beide avonden gevolgd worden via www.kerkdienstgemist.nl van de betreffende kerken.

Van tevoren, en achteraf, kunnen vragen gesteld worden aan de scriba van de Algemene Kerkenraad (AK) via scriba@pkn-veenendaal.nl.

Wij hopen u in goede gezondheid te mogen ontmoeten tijdens de gemeenteavonden.

Hartelijke groet,


Wim van Haeringen (scriba AK)
Gerrit Hagelstein (voorzitter AK)


AGENDA:  
 
Punt Omschrijving
1 Deur open, vanaf 19.30
2 Opening en Mededelingen (20.00)
3 Presentatie over Actualisatie Beleidsplan door de AK
Hier staat het huidige beleidsplan
Hier staat het financieel verslag van 2019
4 Presentatie over de financiële situatie door het CvK
5 Beantwoording van vragen
6 Sluiting (uiterlijk 22.00)
terug