Paasgroetenactie 2020 Paasgroetenactie 2020
Ook dit jaar doen onze beide wijkgemeenten mee aan de Paasgroetenactie 2020. Het gaat alleen op een andere wijze dan gebruikelijk in verband met het coronavirus.

Gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Nederland sturen al vele jaren Paasgroeten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.
Voorgaande jaren werden ze een paar weken vóór Pasen na afloop van de dienst uitgereikt. Dit stond ook dit jaar in de planning voor 22 en 29 maart, maar dat was toen niet meer mogelijk omdat vanwege het coronavirus vanaf 15 maart geen diensten meer mochten worden gehouden. Daarom is de actie even in de wacht gezet.  Vanuit de PKN kwam onlangs het bericht dat de Paasgroetenactie op een aangepaste wijze door kan gaan en dat de termijn voor het insturen van de kaarten wordt verlengd naar 24 april a.s. Tot die tijd kunnen de kaarten worden opgestuurd naar een centraal punt. En daar willen we natuurlijk graag aan meedoen als Wijkgemeente De Open Hof en doen dat op een alternatieve wijze.

De kaarten voor 2020 zijn onder leiding van een justitiepredikant ontworpen door gedetineerden. Ieder jaar wordt aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie een beeld ontworpen. In 2020 is het thema 'Sta op'. Het resultaat is een kruis van takken met als tekst: ‘Opstandig hout'. Pasen, verhaal van de Levende!  Het zijn dubbele kaarten, eentje voor de gedetineerde en eentje die de gedetineerde zelf kan versturen. De laatste kaart wordt alvast gefrankeerd voor de gedetineerde. De diaconie gaat de (100 kaarten per wijkgemeente) zelf schrijven uit naam van gemeenteleden. Er komt een Paasgroet op te staan en de kaart wordt alleen ondertekend met een voornaam. De diaconie neemt de frankering van de 2e kaart voor haar rekening (en de verzending naar de PI's wordt verzorgd door de Protestantse Kerk).

Inmiddels hebben al veel gemeenteleden aangegeven het fijn te vinden om hun voornaam onder een of meerdere kaarten te laten zetten. Wilt u ook uw voornaam onder een groet?  Stuurt u dan even een mailtje naar diaken Arie Markerink (ariemarkerink@hotmail.com)
 
terug