24 uur bidden voor Veenendaal 24 uur bidden voor Veenendaal
Een aantal christenen uit diverse kerken hebben het initiatief genomen om deze gebeds-estafette te starten. Wij kunnen in deze tijd niet samen komen, maar wat ons wel verbindt met elkaar is gebed. Wij geloven in de kracht van gebed en willen dit op deze manier eenparig en continue doen. We doen een oproep aan onze oudere medemens die nu verplicht thuis zit om hier zijn/haar bijdrage aan te leveren. 

In Jesaja 62 vers 6 en 7 wordt gesproken over wachters die op de muren van Jeruzalem gezet zijn. Deze wachters zullen niet zwijgen. Zij doen een beroep op de Heer en gunnen zichzelf geen rust maar in hun aanhoudend roepen ook God niet.

Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld.
Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet.
U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust,
Ja, geef Hem geen rust totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft
En gesteld heeft tot een lof op aarde (HSV)

Wij willen als wachters rondom onze plaats gaan staan en God aanroepen dat deze coronaplaag mag wijken. Het oude testament kent tal van voorbeelden waarin God ingreep in de situatie.

Ook in het nieuwe testament staan verhalen van hoe God situaties omkeert ten goede. Laten we eenparig onze stem verheffen en Hem bidden om hulp en genezing.

We willen deze hele maand April 24 uur lang door bidden. Opgeven kan via: contact@24uurbiddenvoorveenendaal.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van 24 uur binnen voor Veenendaal door op deze link te klikken.
 
terug