#nietalleen #nietalleen

In deze angstige tijden met het corona virus komt het verlangen vanuit de kerken om de handen ineen te slaan om hulp te gaan bieden. Landelijk èn plaatselijk is het een en ander al  in gang gezet: De website nietalleen.nl coördineert hulpbieders en hulpvragers in heel Nederland. Veel plaatselijke kerkgenootschappen zijn door de organisatie individueel voor aanmelding benaderd. Ook HiP Veenendaal doet hier actief aan mee. De contactpersonen bij de verschillende kerken in Veenendaal zijn op de hoogte gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van de speciale pagina https://nietalleen.nl/

Tijdelijke hulpbieders kunnen zich op deze website aanmelden, terwijl hulpzoekers hun hulpvraag kenbaar maken.
Het gaat daarbij om praktische hulp voor mensen in kwetsbare situaties die door het coronavirus geïsoleerd raken:
  • Boodschappen doen;
  • Voedselpakket brengen;
  • Medicijnen ophalen (let op: machtiging is noodzakelijk);
  • Vervoer naar het ziekenhuis;
  • Telefonisch contact voor een praatje.
De HiP helpdesk zal bij deze hulpvragen afstemmen hoe de hulp geboden kan worden op een veilige manier. Wij wensen iedereen die met de gevolgen van de coronacrisis te maken krijgt Gods onmisbare zegen toe.

Namens de diakonie van de Protestantse Gemeente Veenendaal (i.s.m. Diakonaal Platform Veenendaal)

 
terug