Activiteiten 40-dagen project afgelast Activiteiten 40-dagen project afgelast
Helaas zijn per direct alle activiteiten van het 40-dagen project met uitzondering van de reeds bestelde violen, eieren en paasbroden stopgezet. Heeft u wel wat besteld maar geen mail over het ophalen ontvangen, meldt u dan voor zaterdag 21 maart bij wklomp@xs4all.nl.

De activiteiten die per direct zijn stopgezet, betreffen:
  • Verfworkshop        19 maart
  • Voorjaarsmarkt      21 maart (zie uitzondering hieronder)
  • Sponsorloop          22 maart
  • Pubquiz                 27 maart (zie opmerking hieronder)
  • Natuurwandeling   28 maart
  • Toertocht                 4 april
  • Paasbrunch             5 april

Voorjaarsmarkt
Als enige uitzondering hierop zijn de reeds gedane bestellingen van violen, eieren en paasbroden. Deze zijn namelijk al in gang gezet naar de leveranciers en willen we graag aan u uitleveren. Dit kan op 2 manieren:
  1. Hiervoor is het mogelijk dat u op zaterdag 21 maart tussen 10.00 en 12.00uur uw bestelling komt afhalen bij kerk. Wij verzoeken u dringend met gepast geld te betalen
  2. Indien u dit liever niet doet of u heeft griepverschijnselen dan kunnen wij de bestelling ook bij u thuis komen afleveren op zaterdag 21 maart tussen 10.00 en 100uur. Ook dan verzoeken wij u dringend met gepast geld te betalen
Komt u bij de kerk uw bestelling afhalen dan hoeft u niet te mailen. Kiest u voor optie 2, geef dit dan uiterlijk vrijdagochtend 20 maart voor 12.00uur door aan scottbeijer@hotmail.com en vermeldt uw naam en adres hierbij.

Pubquiz
Voor de teamcaptains van de pubquiz, informeer je teamleden dat het helaas niet doorgaat.


Indien u er voor heeft gekozen om uw bijdrage aan activiteiten over te maken, vragen we u om dit alsnog te doen voor hetgeen waaraan u wel heeft deelgenomen. Indien u heeft overgemaakt voor activiteiten die nu niet meer doorgaan neem dan desgewenst contact op met Scott Beijer om de opties door te spreken. Uiteraard is het nog steeds mogelijk een gift te doen voor Stichting Salvatioriaanse Gezinsadoptie.

Bankrekeningnummer: IBAN NL14RABO0395138906      
t.n.v. diaconie Protestantse Gemeente te Veenendaal
O.v.v. Gift 40-dagenproject 2020 De Open Hof St Salvatoriaanse Gezinsadoptie
 
Tot slot verwijzen we u graag naar de website van de kerk waarin u na inloggen het laatste nieuws kunt lezen over de activiteiten van het 40-dagen project. https://www.de-open-hof.nl/

De huidige tussenstand voor de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie is: € 1.231,44-. Medio april hopen we u de eindstand te geven.

Hartelijk dank hiervoor, want zonder uw enthousiasme, deelname en financiële bijdrage was dit niet gelukt. We hopen op een herkansing als het dagelijks leven weer normaal kan plaatsvinden en houden u daarvan op de hoogte.

Een hartelijke groet, let een beetje op elkaar en hopelijk zien we elkaar weer snel,

De 40-dagen commissie – Bianca, Scott, Tjitske en Welmoed 
 
terug