Declaraties wijkkas Declaraties wijkkas
Als u een declaratie wilt indienen die ten laste komt van de wijkkas van De Open Hof, dan kunt u een aanvraag daartoe indienen middels het te downloaden  'Declaratieformulier'. 

U kunt een declaratieformulier ook per mail aanvragen bij de heer Rens Wiegeraad, wijkbudgetbeheerder van De Open Hof.

Op de declaratieaanvraag is de te downloaden Regeling Onkostendeclaraties van toepassing. 

Indiening van de declaratie - s.v.p. compleet ingevuld - als PDF via de mail, en compleet met alle gevraagde bijlagen naar: r.wiegeraad@ziggo.nlIndien liever per post, dan sturen aan:
R.Wiegeraad
Gilbert van Schoonbekestraat 32
3901PZ Veenendaal
terug