Contact & Informatie PGV Contact & Informatie PGV
Wijkgemeente De Open Hof vormt samen met Wijkgemeente ZuidWest de Protstantse Gemeente Veenendaal
 
Kerkelijk Bureau PGV
Dennenlaan 5, 3904 KK  Veenendaal
0318 595 203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
Geopend: ma t/m vrij van 10.00-12.00 uur
Klik hier voor meer informatie over het KB.
 
Kerkblad Samen Eén 
Verschijnt 1x per twee weken. Gezamenlijk voor beide wijken. Klik hier voor informatie of mail: sameneenveenendaal@gmail.com.
 
Vertrouwenspersonen PGV
Binnen onze Protantse Gemeente Veenendaal zijn vertrouwenspersonen aangesteld.
Klikt u hier voor meer informatie.
 
Diaconie PGV
Klik hier voor vragen als: wat is Diaconie, wat doet de Diaconie in de PGV, wat doet het College van Diakenen enz. 
 
Algemene Kerkenraad PGV
Voor vragen over de AK klikt u hier.
 
College van Kerkrentmeesters PGV
Informatie over het CvK vindt u hier.
 
Privacyverklaring PGV
Voor de uitleg klikt u hier.
Voor de verklaring klikt u hier
 
Websites
PGV en ZuidWest
terug