Contact & Informatie PGV Contact & Informatie PGV
Wijkgemeente De Open Hof vormt samen met Wijkgemeente ZuidWest de Protstantse Gemeente Veenendaal
 
Kerkelijk Bureau PGV
Dennenlaan 5, 3904 KK  Veenendaal
0318 595 203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
Geopend: ma t/m vrij van 10.00-12.00 uur
Klik hier voor meer informatie over het KB.
 
Kerkblad Samen Eén
Verschijnt 1x per twee weken. 
Informatie over de PGV en de beide Wijkgemeenten
De Open Hof en ZuidWest.
Klik hier voor meer informatie of stuur een mail naar sameneenveenendaal@gmail.com.
 
Vertrouwenspersonen PGV
Binnen onze Protantse Gemeente Veenendaal zijn vertrouwenspersonen aangesteld.
Klikt u hier voor meer informatie.
 
Diaconie PGV
Klik hier voor vragen als: wat is Diaconie, wat doet de Diaconie in de PGV, wat doet het College van Diakenen enz. 
 
Algemene Kerkenraad PGV
Voor vragen over de AK klikt u hier.
 
College van Kerkrentmeesters PGV
Informatie over het CvK vindt u hier.
 
ANBI
Klik hier voor ANBI-Gemeente
Klik hier voor ANBI-Diaconie
 
Privacyverklaring PGV
Voor de uitleg klikt u hier.
Voor de verklaring klikt u hier
 
Websites
PGV en ZuidWest
terug