Contact & Informatie DOH Contact & Informatie DOH
 
Predikant
Ds. J.A. (John) Boogaard
0318-543990
06-243 988 36 (alléén voor app of sms)
ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
 
Bijstand Pastoraat 
Ds. A.L. (Aafke) Rijken-Hoevens
0318-522033
ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
Mevr. D. (Dorine) Keizer
06-134 884 99
dkeizer@pkn-veenendaal.nl
 
Kerkenraad
Scriba: Mevr. Henny Bokje-Quispel
Floralaan 17, 3904 BX  Veenendaal
0318-500807
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Diaconie
diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Kerkauto
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar De Open Hof komen, dan is vervoer mogelijk. Meer informatie vindt u hier.
 
Zondagsbrief
Iedere zondag wordt er een zondagsbrief gemaakt met de orde van dienst en de mededelingen vanuit de wijk. Klik hier voor informatie.
 
Nieuwsbrief
Regelmatig verschijnt er een Nieuwsbrief over en vanuit onze wijkgemeente De Open Hof. Voor meer informatie klikt u hier.
 
Login 
Alle informatie om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website vindt u hier.
 
Beeld en geluid tijdens de diensten
Het beamteam verzorgt de techniek (beamer-TV) tijdens kerkdiensten. Voor meer informatie klikt u hier.
 
(Werk)groepen in De Open Hof
Wilt u meer weten over de diverse groepen die er zijn in onze wijkgemeente? Ga dan naar de pagina 'Groepen & Kringen'
 
Als er activiteiten worden georganiseerd...
dan vindt u informatie daarover op de pagina 'Activiteiten'
 
Doop, huwelijk en uitvaart
Informatie over hoe dit te melden en uitleg over de gang van zaken rondom doop, huwelijk en uitvaart treft u hier aan.
 
Website
webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 
Facebook  De Open Hof
Klik hier om naar de facebookpagina te gaan.
facebook.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
 
terug