Contact & Informatie DOH Contact & Informatie DOH
 
Predikanten
Ds. J.A. (John) Boogaard
0318-543990
06-24398836 (alléén voor app of sms)
ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. R.G. (Rob) van de Wetering
06-42402371
ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(De vrijdag is zijn vrije dag)
 
Bijstand Pastoraat 
Ds. A.L. (Aafke) Rijken-Hoevens
0318-522033
ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
 
Kerkelijk Werker 
Mevr. Rieke van de Lagemaat
06-51117257
rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
 
Wijkkerkenraad De Open Hof
Voorzitter: Dhr. Johan Slok
voorzitter.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Scriba: Mevr. Henny Bokje-Quispel
Floralaan 17, 3904 BX  Veenendaal
0318-500807
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Diaconie De Open Hof
U leest hier waarvoor u bij de diaconie terecht
kunt en waar onze diaconie bij betrokken is.
diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Jeugdouderlingen
jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl
Meer informatie rondom jeugd (kindernevendienst, clubwerk enz.) vindt u op de pagina Jeugd
 
Kerkdiensten
Het overzicht van diensten vindt u op de pagina 'Kerkdiensten'
De verdere gang van zaken vindt u op de pagina 'Over de diensten'
 
Autovervoer voor De Open Hof
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen, dan is vervoer mogelijk.  Informatie.
 
Wekelijkse nieuwsbrief
Nieuws en actualiteiten vindt u in de digitale 'Weekinfo De Open Hof'.
 
Beeld en geluid
Het beamteam verzorgt de techniek tijdens de kerkdiensten. Voor meer informatie klikt u hier.
 
Groepen en Kringen
Informatie over de Soos, de Creagroep, het Ochtendgebed, de Bijbelkring enz. vindt u op de pagina Groepen & Kringen
 
Website
webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 
PGV-app 
PGV-leden is er een  besloten app waarin berichten kunnen worden gedeeld én aan de collectes kan worden gegeven. Klik hier voor informatie.
pgv-app.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Facebook De Open Hof
Klik hier om naar de facebookpagina te gaan.
facebook.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
YouTube De Open Hof
Klik hier om naar het YouTubekanaal te gaan.
 
terug