Contact & Informatie DOH Contact & Informatie DOH
 
Predikant
Ds. J.A. (John) Boogaard
0318-543990
06-243 988 36 (alléén voor app of sms)
ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl
 
Bijstand Pastoraat 
Ds. A.L. (Aafke) Rijken-Hoevens
0318-522033
ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
 
Ds. P.G. (Piet) Vellekoop
0346-556659 / 06-310 003 47
pgvellekoop@hotmail.com
 
Wijkkerkenraad De Open Hof
Scriba: Mevr. Henny Bokje-Quispel
Floralaan 17, 3904 BX  Veenendaal
0318-500807
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Diaconie De Open Hof
U leest hier waarvoor u bij de diaconie terecht
kunt en waar onze diaconie bij betrokken is.
diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Jeugdouderlingen
jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl
Meer informatie op de pagina Jeugd & Jongeren
 
Wijkindeling De Open Hof
Klik hier om te zien tot welke wijk u behoort.
 
Kerkauto
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de Wijkkerk De Open Hof komen, dan is vervoer mogelijk. Daarover vindt u hier informatie.
 
Zondagsbrief
Iedere zondag wordt er een zondagsbrief gemaakt met de orde van dienst en de mededelingen vanuit de wijk. Meer informatie vindt u hier.
 
Weekinfo De Open Hof
Informatie over de digitale weekinfo vindt u hier.
 
Login
Alle informatie om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website vindt u hier.
 
Beeld en geluid
Het beamteam verzorgt de techniek tijdens de kerkdiensten. Voor meer informatie klikt u hier.
 
(Werk)groepen in De Open Hof
Informatie over de diverse groepen in onze wijkgemeente staat op pagina Groepen & Kringen
 
Als er activiteiten worden georganiseerd...
dan vindt u de informatie op pagina 'Activiteiten'
 
Doop, huwelijk en uitvaart
Informatie over hoe dit te melden en uitleg over de gang van zaken hieromtrent treft u hier aan.
 
Website
webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 
Facebook De Open Hof
Klik hier om naar de facebookpagina te gaan.
facebook.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
YouTube De Open Hof
Klik hier om naar het YouTubekanaal te gaan.
 
terug