Contact & Informatie DOH Contact & Informatie DOH
 
Predikanten
Ds. J.A. (John) Boogaard
0318-543990
06-24398836 (alléén voor app of sms)
ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl

Ds. R.G. (Rob) van de Wetering
06-42402371
ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
(De vrijdag is zijn vrije dag)
 
Bijstand Pastoraat 
Ds. A.L. (Aafke) Rijken-Hoevens
0318-522033
ds.arijken@pkn-veenendaal.nl 
 
Kerkelijk Werker 
Mevr. Rieke van de Lagemaat
06-51117257
rvdlagemaat@pkn-veenendaal.nl
 
Wijkkerkenraad De Open Hof
Voorzitter: Dhr. Johan Slok
voorzitter.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Scriba: Mevr. Henny Bokje-Quispel
Floralaan 17, 3904 BX  Veenendaal
0318-500807
scriba.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Diaconie De Open Hof
U leest hier waarvoor u bij de diaconie terecht
kunt en waar onze diaconie bij betrokken is.
diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Jeugdouderlingen
jeugdouderlingen.openhof@pkn-veenendaal.nl
Meer informatie rondom jeugd (kindernevendienst, clubwerk enz.) vindt u op de pagina Jeugd
 
Kerkdiensten
Het overzicht van diensten vindt u op de pagina 'Kerkdiensten'
De verdere gang van zaken vindt u op de pagina 'Over de diensten'
 
Autovervoer voor De Open Hof
Kunt u niet op eigen gelegenheid naar de kerk komen, dan is vervoer mogelijk.  Informatie.
 
Wekelijkse nieuwsbrief
Nieuws en actualiteiten vindt u in de digitale 'Weekinfo De Open Hof'.
 
Beeld en geluid
Het beamteam verzorgt de techniek tijdens de kerkdiensten. Voor meer informatie klikt u hier.
 
Groepen en Kringen
Informatie over de Soos, de Creagroep, het Ochtendgebed, de Bijbelkring enz. vindt u op de pagina Groepen & Kringen
 
Website
webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl 
 
PGV-app 
PGV-leden is er een  besloten app waarin berichten kunnen worden gedeeld én aan de collectes kan worden gegeven. Klik hier voor informatie.
pgv-app.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
Facebook De Open Hof
Klik hier om naar de facebookpagina te gaan.
facebook.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
YouTube De Open Hof
Klik hier om naar het YouTubekanaal te gaan.
 
 
Wijkkerk De Open Hof Wijkkerk De Open Hof
Ronde Erf 86, 3902 CX  Veenendaal, 
Telefoon: 06 515 262 87
lees meer »
 
Informatiefolder De Open Hof Informatiefolder De Open Hof

Klik op de afbeelding om de folder te openen.
 
Wijkindeling De Open Hof Wijkindeling De Open Hof
De indeling met per sectie de bijbehorende straten.
lees meer »
 
Formulieren Formulieren
Voor het aanvragen van een bezoekje:
-  Bezoekkaart De Open Hof
-  Een bezoekje kunt u ook online aanvragen
Voor het bestellen van collectemunten:
Bestelformulier collectemunten
Voor het indienen van declaraties via:
-  Regeling declaraties wijkkas De Open Hof
 
Login aanvragen Login aanvragen
Voor de besloten pagina's op de website heeft u een inlogcode nodig.
lees meer »
 
Collectes / Financieel Collectes / Financieel
Klik hier voor informatie rondom het geven aan de collectes, het declareren via de wijkkas e.d.

De Open Hof valt onder de PGV
Klik hier voor ANBI Gemeente
Klik hier voor ANBI Diaconie
 
Doop, huwelijk en uitvaart Doop, huwelijk en uitvaart
lees meer »
 
Contact & Informatie PGV Contact & Informatie PGV
Wijkgemeente De Open Hof vormt samen met Wijkgemeente ZuidWest de Protstantse Gemeente Veenendaal
 
Kerkelijk Bureau PGV
Dennenlaan 5, 3904 KK  Veenendaal
0318 595 203
kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl
Geopend: ma t/m vrij van 10.00-12.00 uur
Klik hier voor meer informatie over het KB.
 
Kerkblad Samen Eén 
Verschijnt 1x per twee weken. Gezamenlijk voor beide wijken. Klik hier voor informatie of mail: sameneenveenendaal@gmail.com.
 
Vertrouwenspersonen PGV
Binnen onze Protantse Gemeente Veenendaal zijn vertrouwenspersonen aangesteld.
Klikt u hier voor meer informatie.
 
Diaconie PGV
Klik hier voor vragen als: wat is Diaconie, wat doet de Diaconie in de PGV, wat doet het College van Diakenen enz. 
 
Algemene Kerkenraad PGV
Voor vragen over de AK klikt u hier.
 
College van Kerkrentmeesters PGV
Informatie over het CvK vindt u hier.
 
Privacyverklaring PGV
Voor de uitleg klikt u hier.
Voor de verklaring klikt u hier
 
Websites
PGV en ZuidWest