Bijzondere kerkdiensten Bijzondere kerkdiensten
Heilig Avondmaal

In ‘De Open Hof’ vieren we zo’n zeven keer met elkaar het Heilig Avondmaal, waaronder één keer op de avond van Witte Donderdag én, met minder validen, in een kleine kring, op de morgen van Goede Vrijdag.

We vieren het avondmaal overeenkomstig de opdracht van de Heer: “doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken”. Iedereen die aanwezig is in de dienst wordt uitgenodigd om het avondmaal mee te vieren. Ook kinderen -vanaf groep 5- zijn, als ze dat willen van harte welkom.

We stimuleren deelnemers die nog geen geloofsbelijdenis hebben gedaan om mee te doen met onze belijdenis catachese. Het is evenwel géén voorwaarde voor deelname aan het avondmaal. Immers zijn wij van mening dat:

Deze tafel is gedekt voor iedereen die Christus liefheeft en voor iedereen die Hem meer wil leren liefhebben.

Dus, kom, u die een rots vast geloof heeft én u die zoekend gelovig bent.
Kom, wie zichzelf teleurstelde of wie er met anderen nog niet uitkwam
Kom, degene die hier vaak komt én degene die hier weinig komt.
Kom, degene die geprobeerd heeft de Heer te volgen en degene die daarin gefaald heeft.

Voor ieder van ons is er een plaats aan de tafel!


We vieren de liturgie van het avondmaal, na de verkondiging, in een (aantal) kring(en) in de kerk. In de kring ontvangen we brood en wijn. We gebruiken uitsluitend glutenvrij brood en voor wie dat wil, zijn er kleine bekertjes met druivensap beschikbaar.
 

Eeuwigheidszondag 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel genoemd 'zondag Christus Koning', gedenken we allen die (in het afgelopen jaar) zijn overleden in het licht van de belofte van God, dat de dood niet het laatste is, maar een grensovergang naar het nieuwe Leven. Van die overleden gemeenteleden noemen we hun namen en bij dat noemen ontsteken we een kaars. Nabestaanden worden uitgenodigd om die aan te komen steken. Vervolgens krijgt ieder dit dit wil de gelegenheid om een kaarsje aan te steken 'als teken van herinnering'. 

 
terug