Bijzondere kerkdiensten Bijzondere kerkdiensten
Heilig Avondmaal

In ‘De Open Hof’ vieren we zo’n zeven keer met elkaar het Heilig Avondmaal, waaronder één keer op de avond van Witte Donderdag én, met minder validen, in een kleine kring, op de morgen van Goede Vrijdag.

We vieren het avondmaal overeenkomstig de opdracht van de Heer: “doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken”. Iedereen die aanwezig is in de dienst wordt uitgenodigd om het avondmaal mee te vieren. Ook kinderen -vanaf groep 5- zijn, als ze dat willen van harte welkom.

We stimuleren deelnemers die nog geen geloofsbelijdenis hebben gedaan om mee te doen met onze belijdenis catachese. Het is evenwel géén voorwaarde voor deelname aan het avondmaal. Immers zijn wij van mening dat:

Deze tafel is gedekt voor iedereen die Christus liefheeft en voor iedereen die Hem meer wil leren liefhebben.

Dus, kom, u die een rots vast geloof heeft én u die zoekend gelovig bent.
Kom, wie zichzelf teleurstelde of wie er met anderen nog niet uitkwam
Kom, degene die hier vaak komt én degene die hier weinig komt.
Kom, degene die geprobeerd heeft de Heer te volgen en degene die daarin gefaald heeft.

Voor ieder van ons is er een plaats aan de tafel!


We vieren de liturgie van het avondmaal, na de verkondiging, in een (aantal) kring(en) in de kerk. In de kring ontvangen we brood en wijn. We gebruiken uitsluitend glutenvrij brood en voor wie dat wil, zijn er kleine bekertjes met druivensap beschikbaar.
 

Holy Tea Kinderdiensten

De Holy Tea Kinderdiensten die worden gehouden in De Open Hof zijn ‘KINDVRIENDELIJKE kerkdiensten’ voor álle leeftijden. We zingen en denken na over een bepaald onderwerp. Vaak wordt de muzikale begeleiding verzorgd door onze kerkband JOY.

Als de dienst is afgelopen, gaan we koffie of iets anders drinken, vaak met wat lekkers erbij. Na het koffiedrinken kunt u naar huis gaan, maar u kunt óók kiezen om samen met de (klein)kinderen mee te doen met een van de workshops.

Een paar voorbeelden van workshops zijn: 1. Creatief met klei - 2. Circuit in de gymzaal - 3. Iets lekkers maken voor de high tea - 4. Kaarten maken - 5. Gezelschapsspelletjes - 6. BINGO (met prijsjes!)

Na de workshops sluiten we af met een high tea. Het idee is dat iedereen die daaraan mee doet iets lekkers meeneemt.

Iedereen is van harte welkom!  Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Wilma Wijnen door een mail te sturen naar holytea.openhof@pkn-veenendaal.nl
 

Eeuwigheidszondag 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel genoemd 'zondag Christus Koning', gedenken we allen die (in het afgelopen jaar) zijn overleden in het licht van de belofte van God, dat de dood niet het laatste is, maar een grensovergang naar het nieuwe Leven. Van die overleden gemeenteleden noemen we hun namen en bij dat noemen ontsteken we een kaars. Nabestaanden worden uitgenodigd om die aan te komen steken. Vervolgens krijgt ieder dit dit wil de gelegenheid om een kaarsje aan te steken 'als teken van herinnering'. 
terug