(V.I.S.) Bijbelkring (V.I.S.) Bijbelkring
Maandelijks is een Bijbelkring in het kader van 'Verdieping, Inspiratie en Samenkomen'.
Deze Bijbelkring wordt op de eerste donderdag van de maand gehouden van 19.30 – 21.00 uur en wordt geleid door dhr. Joop van Dijk (gepensioneerd voorganger).  (Voor locatie zie de agenda op de website).

In het seizoen van 2023 – 2024 gaan wij als Bijbelkring de Hebreeënbrief bespreken. Het is een Bijbelboek dat teruggrijpt op het Oude Testament en prachtige verbindingen legt met het heilzame werk van de Heer Jezus. De briefschrijver gebruikt de situatie van de Hebreeën, om de blijvende waarde van het geloof in Jezus te demonstreren. Daarmee is deze brief ook voor jou en mij heel inspirerend!

Per keer wordt aan de deelnemers het materiaal aangeboden, dat als leidraad bij de ontmoeting te gebruiken is.
De avonden zijn ook voor iedere belangstellende toegankelijk.

Om een inschatting te kunnen maken hoeveel mensen gaan deelnemen, is het prettig dat men zich even aanmeldt via: 07vandijk.joop@gmail.com

Van harte alle goeds en Gods zegen gewenst!

Joop van Dijk

06-40005722
terug