Belijdenis Belijdenis

"Ja, dat beloof ik!" Een ogenschijnlijk eenvoudig antwoord, maar hoe kom je tot een weloverwogen keus om Ja te zeggen tegenover God en daarmee belijdenis te doen van je geloof.
"Antwoord"
Er is al veel gebeurd wanneer je leven begint.
De wereld is al gevormd, er is al een hele cultuur.
Je begint niet aan het begin, je leert en je wordt gevormd.
Je doet wat de anderen voordoen, je spreekt hun taal,
die zij weer van anderen hebben geleerd.
Je denkt en het zijn niet je eigen gedachten, je hebt ze aan je omgeving ontleend.
En toch er komt een moment, waarop je zelf moet beslissen.
En jij alleen geeft het antwoord op de vraag naar de zin van het leven.”
(Uit: ‘Antwoord’ – gestalten van geloof in de wereld van nu)

Heb jíj dat antwoord al gegeven? Jóuw antwoord? Of kwam het er niet zo van, daarover na te denken?

Belijdeniscatechese is een mooie weg om hierin te gaan. Gun jezelf die kans! De kans om bijvoorbeeld op een rijtje te zetten hoe je nu eigenlijk in het leven staat. Of: de kans om je geloof in God te verdiepen. Of: de kans om met andere gelovigen in gesprek te gaan over geloof en leven en alles wat daarbij komt kijken.

Voor mensen die erover denken óm belijdenis van het geloof af te leggen of voor hen, die het verlangen hebben om gedoopt te worden, wordt er ‘belijdeniscatechese’ gegeven. Eén keer in de twee weken komen we bij elkaar, onder leiding van bijvoorbeeld de wijkpredikant, waarbij allerlei onderwerpen ter sprake komen. Over God, de Bijbel, over geloven en ermee leven, over de kerk et cetera. Op deze wijze wordt het voor de deelnemer steeds duidelijker wat hij/zij wil, ook met betrekking tot het doen van geloofsbelijdenis.

De belijdeniscatechese begint eind van het kalenderjaar en wordt afgesloten op Pinksteren, waarin belijdenis van het geloof kan worden afgelegd. Deelnemers die als kind niet gedoopt zijn, worden na het doen van de belijdenis van het geloof gedoopt.

Er is geen leeftijdsgrens voor het doen van geloofsbelijdenis. Mocht de leeftijd een bezwaar zijn om deel te nemen aan de belijdeniscatechisatie (jonger dan 18 jaar of juist een te hoge leeftijd om nog aktief in een gespreksgroep deel te kunnen nemen), dan is er altijd overleg mogelijk over een alternatief traject.

Verdere informatie kunt u inwinnen bij de wijkpredikant.
 
terug