Algemene informatie Algemene informatie
Het woord ‘diaken’ is afkomstig van het Griekse woord ‘Diaconos’, wat dienaar betekent. Dit dienen komt tot uiting in het (be)dienen aan de tafel, het voorzien in iemands levensbehoeften, de persoonlijke dienst dan wel hulpverlening in allerlei vormen.

Als diaconie zijn we in de kerk en in de wereld geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid, te delen wat aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Dat betekent dat wij betrokken zijn op mensen direct om ons heen, in eigen kerkelijke gemeente en in onze woonplaats Veenendaal, maar ons ook richten op ondersteuning bij nood en onrecht elders in Nederland en in de wereld. De diaconie is er om mensen bij te staan en te helpen. Bent u in een situatie dat u bijstand, verzorging of bescherming nodig heeft, dan kunnen wij mogelijk iets voor u doen.

Voor zaken betreffende de diaconie kunt u mailen naar: diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl
terug