Algemene informatie Algemene informatie
Voor zaken betreffende de diaconie kunt u mailen naar:
diaconie.openhof@pkn-veenendaal.nl

Diaconale projecten: De 40-dagenprojecten vanaf 2019 staan in het 40-dagenarchief.
terug