dinsdag 10 oktober 2023

(V.I.S.) Filosofisch Gesprek Levinas

Datum: 
 dinsdag 10 oktober 2023
Tijdstip: 
 20:30
Locatie: 
 Het Trefpunt

We hebben filosoof Jan Marten Visser bereid gevonden een tweede lezing over Levinas te houden. Min of meer als vervolg op de eerste, zeer goed ontvangen lezing van vorig jaar. Deze keer staat de lezing - en het gesprek daarna - in het teken van sterfelijkheid/onsterfelijkheid en dood bij Levinas. Dit klinkt wellicht nogal deprimerend, maar dat is het bij Levinas allerminst, hij voert een vurig pleidooi voor het omarmen van onze sterfelijkheid en stelt dat zonder sterfelijkheid ons geluk niet denkbaar is.
Contact: filosofischcafeveenendaal@gmail.com

terug