Verdieping, Inspiratie en Samenkomen Verdieping, Inspiratie en Samenkomen


'V.I.S.'  (voorheen 'Vorming & Toerusting')
 
lees meer »
 
Dragonder Ontmoet Dragonder Ontmoet

Een kleine werkgroep buigt zich met enige regelmaat over activiteiten in de wijk, waarbij we als kerk-in-de-wijk- kunnen aanhaken.
 
lees meer »
 
Gespreksgroepen Gespreksgroepen

Samen luisteren naar de woorden van de Schrift, samen zoeken naar de betekenis ervan, ook voor onze tijd en voor ons persoonlijk.
 
lees meer »
 
Gebedskring Gebedskring

Elke woensdagochtend komt de gebedskring samen in de kerkzaal van de Open Hof om te praten met elkaar en met God.
 
lees meer »
 
Bijbelkringen Bijbelkringen

In de consistorie van De Open Hof vinden maandelijks twee Bijbelkringen plaats: een reguliere en één voor beginners.
 
lees meer »
 
Gemeente Groei Groepen Gemeente Groei Groepen

Gemeente Groep Groep is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, gemeenschap en gastvrijheid.
 
lees meer »
 
De Open Hof Soos De Open Hof Soos

Op dinsdagmiddag van 14.00 tot circa 16.30 uur wordt om de week een gezellige soos gehouden.
 
lees meer »
 
Creatief Groep Creatief Groep

Tweemaal per maand komt de Creatief Groep op woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur bijeen in het de wijkkerk De Open Hof.
 
lees meer »
 
Samenzang de Meent Samenzang de Meent

Elke tweede zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) is er 's avonds een samenzang in de Meent.
 
lees meer »
 
Boekentafel Boekentafel

Iedere 2e en 4e zondag van de maand staat de boekentafel opgesteld in de ruimte waar we ook koffie drinken na de dienst.
 
lees meer »