40-dagentijd en Pasen 2022 40-dagentijd en Pasen 2022
Het jaarthema van de Protestantse kerk voor 2022 is 'Van U is de toekomst'.

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Levenslust, liefde.
Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van de zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Kleine en grote verrassingen die het leven glans geven.

De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster uit Lucas en deze symbolische bloemschikking verbinden we aan 'Genade is de grondtoon'.
 
 
                  6 maart 2022
1e zondag van de 40-dagentijd:  Lucas 4: 1-13
Kernwoorden: 
Op de proef gesteld worden - Tegenstand - Toewijding aan God.
De mens wordt op de proef gesteld, leeft niet van brood alleen.
De primula heeft de Nederlandse naam hemelsleutels en symboliseert in de schikking waar het omgaat, betekenisgeving.
   
   
13 maart 2022
2e zondag van de 40-dagentijd:  Lucas 9:28-36
Kernwoorden: 
Erkenning - Verheerlijking - Ontmoeting.
 
Woordeloos blijven de leerlingen achter.
Ze kregen een hemels perspectief op Jezus.
Een ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon!
   
   
20 maart 2022
3e zondag van de 40-dagentijd: Lukas 13:1-9
Kernwoorden:
Inkeer - Vruchtdragen- Geduld in God
 
Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om  liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen
 
   
   
27 maart 2022
4e zondag van de 40-dagentijd: Lukas 15:11-32
 
Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.

Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest voor jou bereid.
   
   
3 april 2022
5e zondag van de 40-dagentijd: Lukas 20:9-19
In deze lezing staat het toekomstig lijden centraal op twee manieren: de verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15:5  ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder mij kunnen jullie niets doen.’
 
De rank en de druif horen bij elkaar, evenals het werken in de wijngaard bijdraagt aan deze verbinding.
   
   
10 april 2022 - Palmzondag
6e zondag van de 40-dagentijd: Lukas 22:1-23, 56
Kernwoorden:
Brood en wijn
Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was - het lijden en sterven van Jezus - of naar binnen, ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit.

Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn. Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.

Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.
   
   
17 april 2022
Paasmorgen: Johannes 20:1-8
Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd.
De Heer is waarlijk opgestaan!
De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet, brachten ons bij de vreugde en de verwondering van de volgelingen van Jezus. Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.
   
   
   
   


 
terug