Zondagsbrief Zondagsbrief
Iedere zondag wordt er een zondagsbrief gemaakt. Deze bevat normaliter zowel de liturgie van de betreffende week als relevante informatie over activiteiten, actueel nieuws en informatie over gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Omdat er mogelijk privacy gevoelige informatie in de zondagsbrief staat, is deze uitsluitend te bekijken door gemeenteleden en andere belangstellende van wijkgemeente De Open Hof. Hiervoor heeft u een login nodig voor het besloten gedeelte van de website. Klik op deze link voor het aanvragen van een login.
 
Wilt u ook iets in de zondagsbrief plaatsen, mail dan de copy voor woensdagavond voorafgaand aan de zondag naar de zondagsbrief redacteuren (zondagsbrief.openhof@pkn-veenendaal.nl). Let op dat er eisen gesteld zijn aan de lengte van het bericht. Tevens wordt beoordeeld of de zondagsbrief wel het juiste communicatiekanaal is voor uw mededeling.
 
terug