WELKOM!! (tot 23 juli) WELKOM!! (tot 23 juli)
U bent van harte welkom hier op de website van Wijkgemeente De Open Hof, maar vooral in onze Wijkkerk De Open Hof!

Wijkgemeente de Open Hof is een gemeente die haar missie wil uitdragen: uitnodigend zijn, missionair en ten dienste van elkaar en onze medemens. In de dienst is de gemeente er voor alle leeftijdsgroepen. Zo is er in Wijkkerk De Open Hof iedere week oppas voor de allerkleinsten, is er kindernevendienst voor de kinderen op de basisschool en tweewekelijks zijn er 12+ diensten voor de jeugd op het voortgezet onderwijs.

De aanvang van de diensten is van april t/m september om 09.30 uur en van oktober t/m maart om 10.00 uur.

NOG GEEN KERKDIENSTEN IN DE OPEN HOF!
De kerkenraad heeft besloten ook 1 juli nog niet te starten met het houden van kerkdiensten waarbij u in de kerk aanwezig kunt zijn. Klikt u hier om te lezen welke overwegingen daaraan ten grondslag liggen.

Om tegemoet te komen aan de behoefte die er leeft om de kerk te kunnen bezoeken: Vanaf donderdag 18 juni houden we, wekelijks, 'Open Huis' in de 'Open Hof' waar u van harte welkom bent!  Verdere informatie hierover vindt u op de nieuwspagina.

Omdat de gemeente voorlopig niet naar de kerk kan, zendt Wijkkerk De Open Hof, zoals veel kerken, de kerkdiensten online uit. De uitzending wordt gedaan via kerkdienstgemist.nl. Fijn dat de gemeente zo ook op afstand met elkaar in de vieringen verbonden is. 

Uitgebreide informatie over de online diensten is beschikbaar via 'Online diensten vanuit de Open Hof'. Verdere informatie over de diensten kunt u vinden bij 'overzicht kerkdiensten’. De kerkdiensten staan per maand vermeld in het overzicht. Voor elke dienst wordt een zondagsbrief (met de liturgie en de mededelingen voor de betreffende zondag) gemaakt, welke normaal voor de dienst door onze diakenen aan u wordt uitgereikt. Zolang we alleen online de diensten kunnen meevieren, kunt u de zondagsbrief vinden bij de betreffende kerkdiensten. Op deze 'Welkom' pagina ziet u de Erediensten voor de komende twee zondagen kort vermeld staan. Via deze melding komt u bij de informatie bij die zondag. Daar staat ook de link naar de zondagsbrief. U kunt deze inzien of printen zo u wilt.  

Graag willen wij, als gemeente, van u weten wat u van deze diensten vindt. Wat valt u op? Wat spreekt u aan? En ook: wat kan beter? Dat kan via de predikant, de scriba of het beamteam, waarvan u de gegevens kunt vinden bij 'Informatie en Contact'.

Ter bemoediging in deze tijd waarin de gemeenteleden elkaar zo lang niet live kunnen ontmoeten, hebben de pastores van onze beide wijkgemeenten ZuidWest en De Open Hof vanaf half maart dagelijks een bericht geplaatst op de website van de Petrakerk. Vanaf Pinksteren is dit wekelijks op de woensdagen.

Op onze website kunt u van alles vinden, zoeken en ontdekken, zoals de 'Activiteitenpagina' waar de andere activiteiten van de Open Hof te zien zijn. Onder een aantal tabbladen hangen nog weer andere tabbladen met informatie. Hopelijk kunt u vinden wat u zoekt, de informatie over onze gemeente is zo compact en zo feitelijk mogelijk weergegeven.

De website heeft naast de openbare pagina's ook een besloten gedeelte dat is bestemd voor gemeenteleden en andere belangstellenden die verbonden zijn met onze gemeente. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig.

De gemeente wenst u, waar dan ook, een goede tijd….

 
terug