WELKOM! (tot 13 juni 2020) WELKOM! (tot 13 juni 2020)
U bent van harte welkom hier op de website van Wijkgemeente De Open Hof, maar vooral in onze Wijkkerk De Open Hof!

Wijkgemeente de Open Hof is een gemeente die haar missie wil uitdragen: uitnodigend zijn, missionair en ten dienste van elkaar en onze medemens. In de dienst is de gemeente er voor alle leeftijdsgroepen. Zo is er in Wijkkerk De Open Hof iedere week oppas voor de allerkleinsten, is er kindernevendienst voor de kinderen op de basisschool en tweewekelijks zijn er 12+ diensten voor de jeugd op het voortgezet onderwijs.

De aanvang van de diensten is van april t/m september om 09.30 uur en van oktober t/m maart om 10.00 uur.

Omdat de gemeente voorlopig niet naar de kerk kan, zendt Wijkkerk De Open Hof, zoals veel kerken, de kerkdiensten online uit. De  uitzending wordt gedaan via kerkdienstgemist.nl. Fijn dat de gemeente zo ook op afstand met elkaar in de vieringen verbonden is. 

Uitgebreide informatie over de online diensten is beschikbaar via 'Online diensten vanuit de Open Hof - hier ook terug te kijken'. Verdere informatie over de diensten kunt u vinden bij 'overzicht kerkdiensten’. De kerkdiensten staan per maand vermeld in het overzicht. Voor elke dienst wordt een zondagsbrief (met de liturgie en de mededelingen voor de betreffende zondag) gemaakt, welke normaal voor de dienst door onze diakenen aan u wordt uitgereikt. Zolang we alleen online de diensten kunnen meevieren, kunt u de zondagsbrief vinden bij de betreffende kerkdiensten. Op deze 'Welkom' pagina ziet u de Erediensten voor de komende twee zondagen kort vermeld staan. Via deze melding komt u bij de informatie bij die zondag. Daar staat ook de link naar de zondagsbrief. U kunt deze inzien of printen zo u wilt.  

Graag willen wij, als gemeente, van u weten wat u van deze diensten vindt. Wat valt u op? Wat spreekt u aan? En ook: wat kan beter? Dat kan via de predikant, de scriba of het beamteam, waarvan u de gegevens kunt vinden bij 'Algemene Informatie'.

Ter bemoediging in deze tijd waarin de gemeenteleden elkaar zo lang niet live kunnen ontmoeten, hebben de pastores van onze beide wijkgemeenten ZuidWest en De Open Hof vanaf half maart tot eind mei dagelijks een bericht geplaatst op de website van de Petrakerk. Nu de coronamaatregelen wat zijn versoepeld en we er wat meer - voorzichtig - op uit mogen gaan, is besloten om vanaf Pinksteren niet meer dagelijks maar wekelijks op de woensdagen een bemoediging te plaatsen. 

Op onze website kunt u van alles vinden, zoeken en ontdekken, zoals de 'Activiteitenpagina' waar de andere activiteiten van de Open Hof te zien zijn. Onder een aantal tabbladen hangen nog weer andere tabbladen met informatie. Hopelijk kunt u vinden wat u zoekt, de informatie over onze gemeente is zo compact en zo feitelijk mogelijk weergegeven.

De website heeft naast de openbare pagina's ook een besloten gedeelte dat is bestemd voor gemeenteleden en andere belangstellenden die verbonden zijn met onze gemeente. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig.

De gemeente wenst u, waar dan ook, een goede tijd….

 
terug