Eénmalig aanmelden voor diensten Eénmalig aanmelden voor diensten
Op Kerktijd.nl kunt zich aanmelden voor het bezoeken van diensten in onze Wijkkerk De Open Hof. Dit is ÉÉNMALIG! Daarna ontvangt u AUTOMATISCH uitnodigingen voor diensten via een roulatiesysteem!
In lees meer staat de HANDLEIDING.
lees meer »
 
Welkom ook aan de kinderen!! Welkom ook aan de kinderen!!
Kinderen tot 12 jaar én de jongeren die naar de 12-plus-dienst gaan worden NIET aangemeld op het aanmeldformulier van Kerktijd.nl.

Het moet wél bekend zijn of ze er zullen zijn, want
  • de leiding van OPPAS en KND moet weten op hoeveel kinderen zij mogen rekenen.
  • de koster kan er dan voor zorgen dat het hele gezin in de kerk bij elkaar kan zitten.
Zodra u via Kerktijd een uitnodiging heeft ontvangen voor de dienst en daarin heeft aangegeven dat u komt door 'Ik Kom Wel' aan te klikken en u daar de bevestiging van heeft ontvangen, stuurt u een mail naar kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl. Daarin vermeldt u de naam en de leeftijd van uw kind(eren) tót 12 jaar. 

NB: Dit geldt óók voor diegenen met een taak in de dienst, ambtsdragers, oppas, enz. Zij staan op een andere lijst, maar moeten wél hun kinderen voor oppas en nevendienst doorgeven!

Voor de 12-plussers doet u dit niet. Zij zijn er op twee vaste zondagen (de 1e en 3e zondag van de maand).  Hun namen komen op de lijst van de 12-plussers te staan. Dat wordt verzorgd door de leiding van de 12-plusgroep.
 
Vraag en Antwoord Vraag en Antwoord
Heeft u vragen rondom het weer naar de kerk gaan? Stuurt u ze dan naar:
kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl 
Algemene vragen die binnenkomen zetten we in deze rubriek. 
Vraag 2:
  • Ik snap er niets van! Ik had een uitnodiging gekregen, maar ik stond tóch niet op de lijst. Hoe kan dat?
Antwoord 2:
  • Als de uitnodigingsmail binnenkomt, moet je binnen 48 uur op 'Ik Kom Wel' of 'Ik Kom Niet' klikken.  Dat moet je ALTIJD DOEN! Niet denken 'ik heb een uitnodiging gekregen, dus ik kan gewoon naar de kerk gaan'.
  • Reageer je níet, dan wordt automatisch na 48 uur in de lijst gezet dat je niet komt. Een ander krijgt dan voor jou in de plaats een uitnodiging. 
  • Er zijn méér mensen die zich hebben opgegeven dan er plaatsen beschikbaar zijn, dus hoe eerder je het laat weten als je niet kunt, hoe meer mensen een kans hebben naar de kerk te kunnen gaan.
     
lees meer »
 
Algemene informatie Algemene informatie
Zondag 6 september zijn de diensten met gemeenteleden in de kerk weer gestart. Hier vindt u veel informatie over hoe en wat.
lees meer »
 
Richtlijnen Richtlijnen
Hartelijk welkom weer in Wijkkerk De Open Hof!!  Er zijn richtlijnen waar we ons aan moeten houden, maar daar wordt u prima bij geholpen!
lees meer »