Weekinfo De Open Hof Weekinfo De Open Hof
Wat is de bedoeling?
Er wordt gewerkt aan het opzetten van ‘Weekinfo De Open Hof, een wekelijks bericht met informatie over de kerkdienst van de komende zondag en informatie over activiteiten die in de komende week plaats zullen vinden. Deze Weekinfo zal wekelijks per email worden gestuurd naar ieder die daarvoor belangstelling heeft. 


Het is als digitaal de klok luiden: KOM / LUISTER / KIJK komende zondag naar de kerkdienst van Wijkgemeente De Open Hof! 


De Weekinfo komt niet in plaats van de digitale Nieuwsbrief en ook niet in plaats van de huidige Zondagsbrief, die in feite de Liturgie / Orde van Dienst is voor de kerkdienst, maar die ook gebruikt wordt om korte mededelingen over diverse zaken te doen.

Weekinfo De Open Hof is een geheel nieuw initiatief om onze gemeenteleden wekelijks van actuele informatie te voorzien!

Er zijn niet zo heel veel gemeenteleden die zelf actief op de website van de kerk kijken (of die gebruik maken van een inlogcode voor nóg meer informatie). Maar veel gemeenteleden, ook de senioren, hebben wél een emailadres waarop ze berichten van de kerk kunnen ontvangen. Met wekelijks een bericht over de dienst en over de komende week van jouw kerk in je mailbox word je als gemeentelid meer betrokken bij de eigen Wijkgemeente De Open Hof. 

Wat komt er in de Weekinfo te staan?
  • Nieuws over en rondom de dienst van de komende zondag, iets van de predikant over het thema, iets van de kindernevendienst over het onderwerp of van de 12-plusgroep, informatie over de collectedoelen e.d. Of de verkooptafel van de Creagroep er staat, of de Boekentafel.
  • Activiteiten die in de komende week plaatsvinden, zoals die van de Soos, de Creagroep, de Kerkenraad (bijvoorbeeld gemeenteavonden), VIS-activiteiten, enz. 
  • Vooraankondiging van bijvoorbeeld een bijzondere dienst of een actie.
  • Mogelijk een oproep van de predikant om na te denken over een bepaald thema, wat dan weer samengevat kan worden in een volgende dienst. 
  • Een activiteitenagenda waarin de activiteiten voor de komende week van de diverse groepen kunnen worden gezet. 

Hoe werkt het?
Je krijgt een email met daarin een link naar de Weekinfo in pdf. Met één klik op de link in je mail wordt de Weekinfo geopend. Wie nu de Nieuwsbrief gemaild krijgt, weet hoe dat werkt. Dit gaat precies hetzelfde.

Naast de vaste mededelingen over de dienst van de komende zondag, staan er dus ook korte andere berichten  in. Onderaan zo’n bericht kan een link staan naar meer informatie daarover die op de website staat. 
Ben je geïnteresseerd en wil je verder lezen, dan klik je op de link en kom je vanzelf direct bij het betreffende bericht op de website terecht .

Veel van die berichten zijn zonder inlogcode te benaderen, maar er staan ook berichten op het besloten deel van de website. Wanneer je op de link klikt naar zo'n besloten bericht, dan wordt gevraagd om een inlogcode in te voeren. Die inlogcode voer je éénmalig in dan klik je op het vakje bij ‘Inloggegevens herinneren’. Daarna kun je via de Weekinfo altijd bij het besloten deel van de website komen zonder steeds opnieuw je wachtwoord in te moeten vullen. Je hoeft dan namelijk alleen maar op ‘login’ te klikken.  

Voor wie nog geen inlogcode voor de website heeft, maar wel de besloten berichten wil lezen:
Alles met betrekking tot de inlogcode wordt uitgelegd op de website: https://www.de-open-hof.nl/login/    
En…. vraag hulp of....  bied hulp aan waar nodig!

Emailadressen en verzending:
De website beschikt over een systeem waarmee de Weekinfo naar de emailadressen verstuurd zal gaan worden. Via dat systeem op de website wordt nu ook al heel lang de digitale Nieuwsbrief verstuurd.

Aanmelden voor Weekinfo De Open Hof:
Dat kan nu alvast door een mail te sturen naar: webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl.  Vraag indien nodig hulp van mensen om je heen of..  bied je hulp aan wanneer je weet dat iemand dit niet goed zelf kan regelen.


Een hartelijke groet van de werkgroep ‘Weekinfo De Open Hof’
José Engel, Henk Brouwer en Truus Meidam

U kunt deze informatie ook hier downloaden

 
terug