Van de Diaconie Van de Diaconie
Novembermaand - Voedselestafette

Wat zijn er veel producten ingeleverd! Daar zijn we blij mee! Mocht het u niet gelukt zijn om een tas met boodschappen in te leveren, dan kunt u de Voedselbank ook steunen door het overmaken van een gift op rekeningnr. NL14 RABO 0395 1389 06 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Veenendaal met als omschrijving: Voedselestafette.  
terug