PGV-App PGV-App
Ook De Open Hof doet mee in de PGV app!!                                     Ga hier naar de handleiding

Onze mobiele telefoon… schermpjes vol icoontjes van apps als Mail, Facebook, LinkedIn, apps van winkels, bedrijven, kranten en organisaties waar we ‘iets mee hebben’. Velen zullen dat herkennen. Ook apps als ‘Dagelijks woord’ en ‘mijn Bijbel’. En natuurlijk staan daar - sinds coronatijd - ook nog ‘Kerkdienst Gemist en ‘Givt’ voor de zondagse collectes bij. Maar…  onze éigen kerkelijke gemeente met al wat daarin plaatsvindt, is daar níet te vinden, terwijl die wel degelijk belangrijk voor ons is.

Onder het motto ‘alles wat we belangrijk vinden staat op onze telefoon, de kerk hoort daar ook te zijn is het bedrijf Donkey Mobile in samenwerking met de PKN in dat ‘gat’ gesprongen.

En..... ook te downloaden op uw tablet!! (Niet beschikbaar voor laptop of PC).

In het kort: De app is een veilige, besloten app die alleen door gemeenteleden van de PGV kan worden gebruikt. Gemeenteleden kunnen zich organiseren in groepen, berichten delen en daarop reageren. Er kunnen activiteitenagenda’s in bijgehouden en het is zelfs mogelijk om met de app te collecteren. Daarover in een later stadium. Eerst maar bij het begin beginnen.

Sinds begin van het jaar is de app in gebruik bij ZuidWest. Daarover heeft iedereen die Samen Eén heeft regelmatig kunnen lezen. Ook binnen onze eigen gemeente De Open Hof zijn er wensen geuit om met deze app te gaan werken en daar is gehoor aan gegeven door de kerkenraad.

Vervolgens is er een groep ‘OpenHof’ aangemaakt in de PGV app met inmiddels 19 groepsleden. Het gezegde ‘als er één schaap over de dam is, volgen er meer’ bewijst zich hiermee maar weer eens. 
Laten we gaan voor een hele kudde!  Moeilijk is het niet. 


De app is in zowel Google Play (Android) als in Appstore (IPhone) te downloaden door te zoeken naar ‘PGV Veenendaal’.


Aanmelden met voornaam, achternaam, emailadres en een foto (verplicht). Liefst eigen foto, dat helpt om elkaar te herkennen en contact te leggen. Voornaam en Achternaam met hoofdletter, tussenvoegsel met kleine letters.

Na toelating door een appbeheerder (daar krijgt u  een melding van) kan het persoonlijk profiel worden aangemaakt
Ga daarna lekker verkennen en ontdekken via een aantal icoontjes die bovenaan of onderaan in de app staan.

In Samen Eén, de Weekinfo en natuurlijk ook hier op de website zullen steeds meer mogelijkheden worden toegelicht!

Veel plezier met dit nieuwe medium!

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die sturen naar webmaster.openhof@pkn-veenendaal.nl
Wij zullen die verzamelen en verwerken in de verdere uitleg over het gebruik en de mogelijheden van deze app.

 
terug