Organigram De Open Hof Organigram De Open Hof
    Het organigram laat schematisch de organisatie van De Open Hof zien, met daarin alle werk- en taakgroepen inonze wijkgemeente. Meer informatie staat op de besloten pagina 'Onze Wijkgemeente'.
terug