Nog geen kerkdiensten in Wijkkerk De Open Hof Nog geen kerkdiensten in Wijkkerk De Open Hof
Redenen:
  • De veiligheid van de mensen
  • Er mag niet gezongen worden. Met aanwezige gemeenteleden mag ook het groepje niet meer zingen. Alle liederen moeten dus opgenomen zijn.
  • Slechts een beperkt aantal mensen zal aanwezig kunnen zijn.
  • Bezoekers moeten de 1,5 meter afstand strikt hanteren. Er is dus nauwelijks mogelijkheid voor sociaal contact.
  • Er mag geen koffie gedronken worden na de dienst, mensen moeten direct naar huis.
Zolang deze regels van kracht zijn, zal het gemeenschapsgevoel er niet of nauwelijks kunnen zijn.

De online kerkdiensten zullen natuurlijk wel doorgaan, ook na 1 juli. De kerkenraad zal dit besluit regelmatig heroverwegen.
 
terug