Nieuwe opties in Kerktijd.nl Nieuwe opties in Kerktijd.nl

Sinds 30 november is het mogelijk om in Kerktijd.nl  een periode in te stellen waarin u geen uitnodigingen voor kerkdiensten en andere bijeenkomsten wilt ontvangen.


Waar u het tot nu toe het vinkje bij 'ochtenddienst' weg moest halen om een poosje geen uitnodigingen te krijgen en dat vinkje ook weer terugzetten na die periode, is dat met de laatste update van Kerktijd.nl een stuk gemakkelijker geworden. 

U kunt nu een periode aangeven waarbinnen u niet wilt worden uitgenodigd. Dat is dus één handeling. Zodra de einddatum is verstreken, wordt u gewoon weer uitgenodigd voor de diensten (ochtenddienst en/of Holy Tea dienst) en de V.I.S. bijeenkomsten waarvoor u zich heeft aangemeld.
Wanneer u zich voor een dienst of bijeenkomst heeft aangemeld, kunt u zich nu ook zélf weer afmelden. Dan worden weer andere mensen uitgenodigd. 

Voor diegenen die altijd gebeld worden, kunnen de beheerders dit regelen, de overige gemeenteleden moeten zelf even inloggen met hun emailadres en zelfgekozen wachtwoord.


 
terug