Welkom ook aan de kinderen!! Welkom ook aan de kinderen!!
Kinderen tot 12 jaar én de jongeren die naar de 12-plus-dienst gaan worden NIET aangemeld op het aanmeldformulier van Kerktijd.nl.

Het moet wél bekend zijn of ze er zullen zijn, want
  • de leiding van OPPAS en KND moet weten op hoeveel kinderen zij mogen rekenen.
  • de koster kan er dan voor zorgen dat het hele gezin in de kerk bij elkaar kan zitten.
Zodra u via Kerktijd een uitnodiging heeft ontvangen voor de dienst en daarin heeft aangegeven dat u komt door 'Ik Kom Wel' aan te klikken en u daar de bevestiging van heeft ontvangen, stuurt u een mail naar kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl. Daarin vermeldt u de naam en de leeftijd van uw kind(eren) tót 12 jaar. 

NB: Dit geldt óók voor diegenen met een taak in de dienst, ambtsdragers, oppas, enz. Zij staan op een andere lijst, maar moeten wél hun kinderen voor oppas en nevendienst doorgeven!

Voor de 12-plussers doet u dit niet. Zij zijn er op twee vaste zondagen (de 1e en 3e zondag van de maand).  Hun namen komen op de lijst van de 12-plussers te staan. Dat wordt verzorgd door de leiding van de 12-plusgroep.
terug