Welkom ook aan de kinderen!! Welkom ook aan de kinderen!!
Kinderen tot 12 jaar én de jongeren die naar de 12-plus-dienst gaan worden NIET aangemeld op het aanmeldformulier van Kerktijd.nl.

Echter, het moet wél bekend zijn of er kinderen zullen zijn voor oppas en kindernevendienst. Voor:
  • de leiding van de oppas en KND om te weten op hoeveel kinderen zij mogen rekenen.
  • de koster zodat hij ervoor kan zorgen dat het hele gezin in de kerk bij elkaar achter in de kerk (!!) kan zitten.
Zodra u via Kerktijd een uitnodiging heeft ontvangen voor de dienst en daarin heeft aangegeven dat u komt, stuurt u een mail naar kerktijd.openhof@pkn-veenendaal.nl . Daarin vermeldt u de naam van uw kind(eren) tót 12 jaar met daarbij KND of Oppas.

NB: Dit geldt óók voor diegenen met een taak in de dienst, ambtsdragers, oppas, enz. Zij staan op een andere lijst, maar moeten wél hun kinderen voor oppas en nevendienst doorgeven!

Voor de 12-plussers doet u dit niet. Zij zijn er op twee vaste zondagen (de 1e en 3e zondag van de maand).  Hun namen komen op de lijst van de 12-plussers te staan. Dat wordt verzorgd door de leiding van de 12-plusgroep.
terug