Kindernevendienst

Kindernevendienst
Kinderen een volwaardig onderdeel van de gemeente laten zijn, zich welkom voelen, dat is een belangrijk doel voor ons. Ze op een gezellige, laagdrempelige manier deel laten uit maken van de kerk, de kerkdienst en de verhalen uit de bijbel samen te bestuderen.
 
De kindernevendienst bestaat uit 14 enthousiaste gemeenteleden. We  volgen de methode Bijbel Basics (van het NBG)  Indien nodig of gewenst kan hiervan afgeweken worden. We hebben aandacht voor jongens en meisjes, bijvoorbeeld in de keuze van de verwerkingen.
 
We hebben zondags drie groepen:
  • Groep A) basisschool groepen 1, 2 en 3
  • Groep B) basisschool groepen 4, 5 (en 6)
  • Groep C) basisschool groepen (6), 7 en 8

Tijdens de kindernevendienst zijn de kinderen in een eigen ruimte die praktisch is ingericht en ruim genoeg is. Elke leeftijdsgroep heeft eigen spullen, die in een kast staan die af te sluiten is.

De kinderen zijn voorafgaand en na de kindernevendienst in de kerkzaal bij de dienst aanwezig. Het gedeelte voorafgaand aan de kindernevendienst is (deels) kindvriendelijk. Bij terugkomst in de kerkzaal (na het lange gebed) vindt eerst de collecte plaats, zodat ouders en kinderen zachtjes kunnen praten over de zojuist beleefde kindernevendienst.

De kindernevendienstbijeenkomsten hebben vaste onderdelen volgens een vaste structuur, die bij alle leiding bekend is. Er is ruimte om hiervan af te wijken indien gewenst. Zo beginnen we met gebed, wordt er in ieder geval een Bijbelverhaal verteld of voorgelezen en is er een verwerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacolien van Bruchem. De kindernevendienst is bereikbaar via een algemeen mailadres:
terug