Kindernevendienst -coronatijd Kindernevendienst -coronatijd
Houd voor de actuele informatie de mededelingen van de kerkenraad in de gaten. Deze staan op de welkomstpagina op de website. Zodra het weer kan, zullen we ook weer starten met de kindernevendiensten. Hetzij 2x per maand, hetzij iedere week. 
 

Goed nieuws voor de kinderen!

Nu de COVID-regels versoepeld zijn willen we vanaf 31 oktober (na de herfstvakantie) weer elke zondag kindernevendienst gaan verzorgen.


In de afgelopen periode werden op de KND-zondagen (elke eerste en derde zondag van de maand) alle gezinnen met kinderen handmatig uitgenodigd. Het grote voordeel daarvan was dat er in de kindernevendienst altijd veel kinderen waren. Nu er weer veel meer gemeenteleden welkom zijn in de kerk zullen de uitnodigingen willekeurig verstuurd gaan worden. Zal dat gaan betekenen dat er minder kinderen komen? We gaan het ervaren. We willen ouders wel oproepen om zoveel mogelijk met je kinderen te komen als je uitgenodigd wordt. Een grote groep kinderen is erg waardevol voor de binding en de opbouw van vertrouwen en saamhorigheid. We hopen dat ze zo samen naar een volwassen geloof toegroeien en een fundament kunnen vormen voor de kerk van morgen. Daarbij is het natuurlijk gewoon supergezellig met een grote groep, hoe meer zielen hoe meer vreugd!

De leiding is gemotiveerd om er weer elke zondag iets moois van te maken. Om nog beter toegerust te zijn willen we het volgende vragen:
 
  • Stimuleer je (klein)kind(eren) om een keer Kind van de Zondag te zijn. Ze worden dan betrokken bij het werk in de kerk, krijgen bijzondere aandacht en leren daar mee om te gaan in een veilige omgeving. Bovendien is het heel waardevol voor de zichtbaarheid van het jeugd/kinderwerk in de gemeente. We zijn nog voor heel veel zondagen op zoek naar Kinderen van de Zondag! Geef je snel op via onderstaand e-mailadres.
 
  • Denk er eens over na of je zelf leiding wilt geven in de kindernevendienst, of dat je misschien iemand kent die het zou willen doen. Er worden geen speciale eisen gesteld aan kindernevendienstleiding; als je een hart voor kinderen hebt is dat voldoende. Niets is zo leuk en leerzaam als een gevarieerde samenstelling van leiding; jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, iedereen heeft iets unieks gekregen wat hij/zij kan doorgeven aan kinderen.

Opgeven voor Kind van de Zondag of leidinggeven, alle vragen, opmerkingen, tips en wensen over de kindernevendienst:  Neem contact op via:  kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl


 

Algemene informatie kindernevendienst

Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd is er iedere zondag kindernevendienst. We werken met de methode Bijbel Basics (van het NBG).

Als het mogelijk is, werken we met twee groepen: één groep voor de kinderen van groep 1 t/m 4 en één groep voor de kinderen van groep 5 t/m 8.

Tijdens de kindernevendienst zijn de kinderen in een eigen ruimte die praktisch is ingericht en ruim genoeg. Elke leeftijdsgroep heeft eigen spullen, die in een kast staan die af te sluiten is.

De kinderen zijn voorafgaand en na de kindernevendienst in de kerkzaal bij de dienst aanwezig. Het gedeelte voorafgaand aan de knd is (deels) kindvriendelijk. Bij terugkomst in de kerkzaal (na het lange gebed) vindt eerst de collecte plaats, zodat ouders en kinderen zachtjes kunnen praten over de zojuist beleefde knd.

De kindernevendienstbijeenkomsten hebben vaste onderdelen volgens een vaste structuur, die bij alle leiding bekend is. Er is ruimte om hiervan af te wijken indien gewenst. Zo beginnen we met gebed, wordt er in ieder geval een Bijbelverhaal verteld of voorgelezen en is er een verwerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacolien van Bruchem. De kindernevendienst is bereikbaar via een algemeen mailadres: kindernevendienst.openhof@pkn-veenendaal.nl
 
terug