Kerkdiensten Kerkdiensten
Van april t/m september begint de dienst om 09.30 uur en van oktober t/m maart om 10.00 uur.  Een overzicht van alle kerkdiensten vindt u hier

We lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling en er wordt o.a. uit het nieuwe liedboek gezongen. Er zijn geen liedboeken aanwezig. Alles wordt in principe op de beamer geprojecteerd.
terug