Kerk-TV

Kerk-TV

Voor het thuis of elders meebeleven van de kerkdiensten via internet, wordt gebruik gemaakt van kerkdienstgemist.nl.

Op dit moment is het alleen nog mogelijk om de kerkdiensten te beluisteren. U moet daarvoor zoeken naar [Aller Erf]Nadat de kerk-TV installatie vanuit Sola Fide is verhuisd naar De Open Hof, kunt u er ook voor kiezen om mee te kijken. Over de ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden via de zondagsbrief en de website.
 
terug