Kerk-TV (oude tekst)

Kerk-TV (oude tekst)
Voor het thuis of elders meebeleven van de kerkdiensten via internet, wordt gebruik gemaakt van kerkdienstgemist.nl.

U kunt kiezen tussen alleen meeluisteren (kerkradio) en meekijken (kerk-TV). Op dit moment wordt voor het meeluisteren nog gebruik gemaakt van het oude account van Aller Erf. Voor het meekijken wordt gebruik gemaakt van het account van De Open Hof.

Als u naar de website van kerkdienstgemist.nl gaat, kunt u zoeken naar alle kerken in Veenendaal.

1. Ga naar www.kerkdienstgemist.nl


2. Zoek op [veenendaal]


3. Ga met de knop [Meer kerken] naar het scherm waarop "De Open Hof" staat. U kunt de kerk "opslaan" met de knop [Maak favoriet], zodat het de volgende keer makkelijk is om naar de juiste uitzending te gaan. Let op: u moet dan wel een gratis account aanmaken voor kerkdienstgemist.nl waaronder al uw favorieten worden opgeslagen.  Aan het symbool kunt u zien of een kerk allen radio, alleen TV of beide uitzend.


4. Op dit moment wordt voor kerk-radio (dus zonder beeld) nog gebruik gemaak van het oude account van Aller Erf


5. Kies de kerk waarvan u de dienst thuis wilt meeluisteren/-kijken. U moet hiervoor op de vetgedrukte en onderstreepte naam van de kerk klikken. U komt dan op de pagina van de betreffende kerk. U kunt het meeluisteren/-kijken starten door op de [play]-knop te klikken.  Aan het symbool kunt u zien of het om kerk-TV of kerk-radio gaat. Dit wordt later van belang op het moment dat kerk-TV ook via het account van de Open Hof wordt uitegzonden. Tot slot kunt u ook nog in het archief eerder uitgezonden diensten terugvinden (tot één jaar terug). Omdat gebruik wordt gemaakt van het oude account van Sola Fide, staan de diensten tot 30 juni 2019 er ook in.In onderstaande figuur is aangegeven waar u kunt kiezen tussen kerk-radio of kerk-TV. Om de uitzending te starten, moet op de knop in het midden worden gedrukt. Er zijn daarnaast ook knoppen om het geluid te muten en om op volledig beeld af te spelen.  Tijdens het afspelen is het tevens mogelijk de uitzending te pauzeren en om snel naar een bepaald punt van de uitzending te gaan.Om een eerdere uitzending terug te luisteren of kijken, kunt u deze selecteren uit het overzicht. Het is daarna ook mogelijk om de betreffende uitzending te downloaden.


 
terug