Een nieuwe naam - een nieuw logo Een nieuwe naam - een nieuw logo
De Kerk binnenste buiten in: 'KERK BINNENSTEBUITEN'
Was jij/was u, live of online, bij de dienst op de Startzondag? Het ging daar o.a. over ‘De Missionaire schijf van vijf’. Stefan Paas vertelde hierover in het filmpje (klik op de titel) The five Marks of Mission, een samenvatting van de opdracht die we als kerk van de Heer ontvingen én ontvangen!

De Missionaire schijf van vijf:
  1. Evangelisatie
  2. Discipelschapsvorming 
  3. Gevecht tegen armoede
  4. Werken voor gerechtigheid
  5. Inzet voor de schepping
Stefan Paas formuleerde dit, denkend aan The Five Marks of Global Mission (Anglicaanse kerk- 1984)
  1. To proclaim the Good News of the Kingdom
  2. To teach, baptise and nurture believers
  3. To respond to human need by loving service
  4. To transform unjust structures of society, to challenge violence of every kind and pursue peace and reconciliation
  5. To strive to safeguard the integrity of creation, and sustain and renew the life of the earth

Missionair
Sinds enkele jaren probeert ‘Dragonder Ontmoet’ de wijk Noordoost een béétje Missionair te laten ‘denken/voelen/handelen/zijn’. Niet námens Noordoost maar mét iedereen in de wijk die houdt van God en van mensen. Over hoe die naam ‘Dragonder Ontmoet’ tot stand kwam is veel te zeggen. Dat we al een tijd toe waren aan een andere, nieuwe naam was, voor ons, echter wel duidelijk.

In ‘Kerk Binnenstebuiten’ menen we die nieuwe naam te hebben gevonden.
Logo
Sinds kort hebben we ook een nieuw logo – met dank aan Mary-Elle Dijkman die ’t logo ontwierp – denkend aan het ‘algemene logo van de Open Hof’ dat Ingrid van Elburg ontwierp. Zie hieronder links het algemene logo en rechts dat van ‘Kerk binnenstebuiten’Ziet u de verwantschap? Kerk Binnenstebuiten is ‘De Open Hof’ die openvouwt - naar buiten toe! 

Doet u, doe jij mee? In alle activiteiten – maar ook in gebed!   Bidt a.u.b.: dat we meer en meer ‘kerk naar buiten’ durven zijn?
Dank!

 
terug