Interactieve kerkdienst 4 juli 2021 Interactieve kerkdienst 4 juli 2021
Op zondag 4 juli is er een interactieve drempeldienst.


Er zal dan één drempelgangster zijn (die de kindernevendienst gaat verlaten om naar de 12-plusgroep te gaan) nl. Marijke.

O.a. de muziekgroep JOY zal ons muzikaal  ondersteunen. Naar verwachting zal dat wél anders gaan dan we de laatste tijd gewend waren!  We mogen immers weer zélf mee gaan zingen.
Een féést, naar de beleving van velen!!


Er zijn in deze dienst óók weer enkele ‘interactieve momenten’!
Momenten waarop u/jij (voortaan: jij) mee mag denken en kunt reageren op wat je hoort en ziet.

Hoe?  
Op je tablet of mobiele telefoon. Thuis of in de kerkzaal. Houdt dus, waar je ook bent, je mobiel bij de hand. En zoek alvast op: https://ahaslides.com/openhof. De rest leggen we nog uit. 


De vorige keer dat we dit deden werd het door velen als ‘mooi en zinvol, maar ook als rommelig’ ervaren. Wij hopen daarvan te hebben geleerd en doen ons best te voorkomen dat het rommelig wordt. Hoe? Door b.v. sommige vragen nú al te stellen – kun je er vast over denken – en door b.v. dit keer geen vragen te stellen tijden de preek.

Dit zijn de vragen!!
 • Als de dienst net is begonnen mag je vast kiezen: welk lied wil je zingen na de lezing (Spreuken 4:20-27)
  1) Samen in de naam van Jezus’ (Hemelhoog 399:1,2), of
  2) ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ (Gezang 487:1,3 oude liedboek), of
  3) ‘O Grote God die liefde zijt’ (Lied 838:1,4)
 • We luisteren naar het kinderlied “God heeft een plan met je leven”. Daarna stellen wij de vraag: Welk beeld heb jij bij ‘dat plan van God met je leven’? Kies één van drie gegeven afbeeldingen.
 • In de lezing van deze zondag (Spreuken 4) staat (vers 23): “Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.” Dé vraag is: doe jij dat? En zo ja: hoe?
 • Als Marijke afscheid gaat nemen: wat zou je haar, in maximaal 2 woorden, mee willen geven / toe willen wensen?
 • Als we gaan danken en bidden waar gáan we dan voor danken en bidden?
We hopen op een mooie en zinvolle dienst! Heb je hier sowieso vragen over? Mail dan naar Annemarie: annemariedemooij@gmail.com of mail of bel ds. John Boogaard 543990 / j.a.boogaard@ziggo.nl


Doe je mee? Zou mooi zijn!   Moeilijk is het niet vertellen wij alvast! 
   Klik hier voor de link naar de vragen
Je zult zien dat er eer het zondag 4 juli is, er regelmatig wat andere vragen of plaatjes verschijnen als u op de link klikt. Dat komt omdat er nog flink aan gewerkt wordt. 

Bijvoorbeeld:


terug