Huwelijk Huwelijk
Gemeenteleden die graag hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en zegenen, kunnen zich wenden tot hun wijkpredikant en tot het kerkelijk bureau. Het ligt voor de hand dit, zoals er tijdig allerlei dingen afgesproken en vastgelegd moeten worden, ruim van tevoren te doen. Met de desbetreffende predikant worden er meerdere voorbereidende gesprekken gehouden.

Als er gebruik gemaakt wordt van het kerkgebouw De Open Hof, zal dat met de koster afgestemd moeten worden. In samenspraak met deze zal desgewenst gezocht worden naar een organist en of eventueel ondersteuning nodig is vanuit het beamteam. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval indien de dienst uitgezonden en opgenomen dient te worden via kerkdienstgemist.nl.

Aan ondersteuning van de kerk aan een huwelijk zijn kosten verbonden. Informatie over tarieven voor het huwelijk kunt u vinden bij het kerkelijk bureau.
 
terug