Hulp in Praktijk - oud Hulp in Praktijk - oud

De afkorting HiP staat voor Hulp in Praktijk. HiP Veenendaal is een netwerk van kerkleden die in hun eigen buurt vrijwillig hulp bieden aan mensen in nood. Hulpvragers zonder sociaal netwerk en financiële middelen om hulp te kunnen inkopen, worden op deze manier geholpen door hulpbieders die daarmee ook hun eigen kerk of parochie een gezicht geven in de lokale samenleving.

Vraag en aanbod worden door de helpdesk van HiP Veenendaal bij elkaar gebracht. Voordat een hulpvraag een hulpbieder bereikt, is deze eerst door een HiP-medewerker in behandeling genomen en afgebakend tot een geschikte HiP-hulpvraag. Zowel hulpvragers als hulpbieders weten hierdoor wat zij kunnen verwachten, waar de vraag begint en waar hij eindigt.

De hulp kan bestaan uit het doen van een boodschap, een klusje in huis, een sociaal contact, etcetera. Feitelijk is voor vrijwel iedereen wel iets te bedenken om te kunnen helpen. Helaas blijkt uit de administratie dat vanuit onze wijkgemeente slechts een aantal mensen zijn ingeschreven bij HiP als hulpbieder. En dat is jammer. Want juist via initiatieven als HiP kunnen wij allemaal onze diaconale plicht ook ten toon spreiden buiten de eigen gemeente. Sterker nog, HiP is er primair voor hulpvragers die niet zijn verbonden aan een kerkelijke gemeente. De diaconie beveelt HiP dan ook zeker bij u aan.

Mocht uw interesse na het lezen van dit bericht zijn gewekt, dan kunt u contact opnemen met contactpersoon voor HiP Veenendaal vanuit de diaconie. Voor onze wijkgemeente is dat Minie Hamming. U kunt contact met haar opnemen via e-mail (wj.hamming@solcon.nl).

Voor meer informatie of om u in te schrijven, kunt u ook een bezoek brengen aan de website van HiP (www.hulpinveenendaal.nl). Geef bij inschrijving alstublieft aan dat u verbonden bent aan de Protestantse Gemeente Veenendaal, wijkgemeente De Open Hof.

Het motto blijft: Helpen is HiP!

terug