Hilde Graafland

Hilde Graafland
Ik ben vanaf juni 2006 predikante in Veenendaal, eerst van Sola Fide en na de samenvoeging met Aller Erf van wijkgemeente De Open Hof. Daarvoor stond ik in de Zeeuwse gemeente Scharendijke e.o. en in Rotterdam-Hillegersberg.

Voordat ik predikant werd, ben ik een aantal jaren in het sociaal werk werkzaam geweest, respectievelijk in de verslavingszorg (bij Tot Heil des Volks in Amsterdam en in behandelcentrum ‘Charema’ in Zeist) en in het coördinatorschap van een stichting voor hulpverlening door vrijwilligers (Stichting Christelijke Hulpverlening het Swanenburghshofje te Gouda).

Van 1985-1994 studeerde ik theologie in Utrecht, met als hoofdvak ‘Missiologie’ en als bijvakken ‘Dogmatiek’ en ‘Diaconaat’. De vraag naar het hoe en wat vertolken en ‘leven’ van het Evangelie in deze tijd en in onze cultuur vind ik één van de spannendste vragen om mee bezig te zijn.

Als predikant ben ik verantwoordelijk voor:
- De zondagse erediensten
- Bijzondere diensten (zoals rouw en trouw)
- Het pastoraat, in het bijzonder het crisispastoraat
- De catechese en belijdeniscatechese
- Het vorming- en toerustingswerk
 
terug