Groene zondag - 19 maart Groene zondag - 19 maart
Thema: Gods schepping is ons toevertrouwd

De eredienst en de verschillende aansluitende activiteiten staan dan in het teken van duurzaamheid. De dienst, waarin ds. Rob van de Wetering zal voorgaan, begint om 10.00 uur.

De eerste ‘Groene Zondag’ was in november jl. in de Petrakerk rond ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’. Nu willen we deze themabijeenkomst ook organiseren in De Open Hof, en wel rond de ‘Biddag voor Gewas en Arbeid’ die op woensdag 8 maart is geweest.

Dit initiatief is PGV-breed en alle gemeenteleden van beide wijkgemeentes ZuidWest en De Open Hof worden van harte uitgenodigd.

Na afloop van de dienst en het koffiedrinken worden de volgende activiteiten georganiseerd:
 
  1. Het maken van een collage met als thema ‘Droomtuin’
  2. Een vegetarische lunch voorbereiden
  3. Inspiratiesessie ‘Eenvoudig leven’
  4. Napraten over het thema van de dienst
  5. Groene Kinderactiviteit
  6. Activiteit voor 12-plus
U kunt deelnemen aan één van de activiteiten 1 t/m 4. Het is fijn als u zich daarvoor van te voren aanmeldt!
Daarnaast willen we graag weten, hoeveel kinderen en jongeren we kunnen verwachten voor de activiteiten 5 en 6.

Na deze activiteiten wordt een gezamenlijke lunch georganiseerd, die zal bestaan uit soep en de klaargemaakte vegetarische hapjes. Opgeven kan bij Peter van Krugten (06-26346439 of pjvankrugten@hetnet.nl)

Namens de GroeneKerk commissie.
Koos de Mooij en Peter van Krugten
 
terug