Gespreksgroepen Gespreksgroepen
Samen luisteren naar de woorden van de Schrift, samen zoeken naar de betekenis ervan, ook voor onze tijd en voor ons persoonlijk; naar elkaar luisteren en ook daardoor verrijkt worden. Zo kan omschreven worden wat een gespreksgroep eigenlijk inhoudt.

Enkele reacties van deelnemers:
- Goed om elkaar op deze wijze te ontmoeten.
- Je leert elkaar kennen.
- Het geeft je het gevoel erbij te horen.
- Het versterkt de onderlinge band.
- Je steunt elkaar in het geloof.
- Je ontdekt dat jij niet de enige bent die met twijfels en vragen zit.


De gespreksgroepen binnen onze wijkgemeente zijn open kringen. Ieder die belangstelling heeft is van harte welkom! Ook zij die het gevoel hebben weinig van de bijbel te weten.
 
terug