Gemeente-/startzondag Gemeente-/startzondag

Op zondag 19 september hopen wij, als Open Hof, weer onze 
Gemeente-/startzondag te houden.


Wij zien ons genoodzaakt daarbij nog écht rekening te houden met de ‘corona 1,5 meter. Dat kan planmatig ook niet anders, want pas 2 dagen ervóór, op de 17e, horen we wat de regering daarin beslist.

Binnen de ons gegeven grenzen zullen we ons daarom volop inzetten er samen er een feestelijk moment van te maken. Hoe?

Er zullen twee diensten tegelijkertijd worden gehouden die om 10.00 uur beginnen.
Dat doen we om iedereen de gelegenheid te geven erbij te kunnen zijn. Ook degenen die hulp nodig hebben bij het ‘op gang komen’. (Vanaf 3 oktober beginnen overigens álle diensten weer om 10.00 uur.)
 
  • In de KERKZAAL is er een feestelijke dienst o.l.v. ds. John Boogaard
    • De 12-plusgroep viert het laatste deel van deze dienst mee na hun eigen bijeenkomst. 
       
  • In de GYMZAAL is er een ‘Holy Tea dienst’ met medewerking van o.a. JIP, goochelaar Aris (voor de goochelgelijkenissen) en onze muziekgroep JOY.
Beide diensten zijn bedoeld als een bemoedigende start voor ons als ‘Open Hof’!

Na afloop is er voor beide groepen - apart van elkaar - een gezellige ‘koffie-to-go’. De Holy Tea-gangers gaan naar het Dierenkampje en voor de andere gemeenteleden is dat zoals gebruikelijk op het plein voor de kerk. Vanwege, nogmaals, corona zullen beiden groepen zich verder niet kunnen mengen (helaas).

Voor beide diensten moet u zich apart aanmelden via kerktijd.nl. Oók wie al is aangemeld (en dus wordt uitgenodigd voor diensten) of wie al een vinkje heeft staan bij Holy Tea!  Daarvoor zijn twee extra diensten gezet in Kerktijd.nl, zowel voor de dienst in de kerkzaal als voor de Holy Tea in de gymzaal. Zie verder onderaan de pagina.

Alle mensen die nu al via kerktijd.nl worden uitgenodigd krijgen hierover een mail (gemeenteleden die altijd per telefoon worden uitgenodigd omdat ze geen email hebben, worden vanzelfsprekend gebeld door het team.

Wij hopen in ieder geval op een mooie dag vol goede moed en gemeenschapszin!

Een vriendelijke groet!  Lukas, Tessa, Jaap, John, Woutje en Marjolein
 

Aanvullend:

Wanneer u naar de Gemeente-/startzondag wilt komen, moet u állemaal, dus ook ouders met kinderen, in uw éigen account op Kerktijd.nl een vinkje zetten bij de dienst van uw keuze. Ga daarvoor naar Kerktijd.nl en log in met uw emailadres en uw zelfgekozen wachtwoord. Op de afbeelding is de dienst in de kerkzaal aangevinkt.


Wat de Holy Tea dienst in de gymzaal betreft:
Afhankelijk van het aantal mensen dat in de gymzaal aanwezig mag zijn met inachtneming van de coronaregels, kunnen er naast de ouders met kinderen nog andere gemeenteleden bij.  
Wie dat graag wil, moet dan óók een vinkje bij de Holy Tea dienst zetten. Dat wil zeggen, dat u dus een vinkje bij beide diensten zet!  Dat laatste is bedoeld om ervoor te zorgen dat u - wanneer de gymzaal vol is - wél gewoon alsnog een uitnodiging voor de dienst in de kerkzaal krijgt.


NB: Dat geldt dus NIET voor de ouders met kinderen t/m 12 jaar! Zij geven zich alléén op voor de Holy Tea dienst in de gymzaal!

Om alles goed te kunnen regelen zullen:
  • de uitnodigingen voor de Holy Tea dienst in de GYMZAAL vanaf zondagavond 12 september worden verstuurd
  • de uitnodigingen voor de dienst in de KERKZAAL vanaf woensdagmorgen 15 september worden verstuurd (i.p.v. zoals gebruikelijk op dinsdagmorgen). 
NB:  Het is dus zaak voor die gemeenteleden die graag naar de Holy Tea dienst willen (en zich dus voor beide diensten hebben opgegeven) om zo snel mogelijk te reageren op de uitnodiging!  Aan de beheerders van Kerktijd De Open Hof dan de taak om ervoor te zorgen dat zij na hun aanmelding geen uitnodiging meer krijgen voor de dienst in de kerkzaal. 😊

Heeft u nog geen account? Ga dan naar de handleiding (met daarin ook de link naar het aanmeldformulier).

 
terug