Eeuwigheidszondag Eeuwigheidszondag
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel genoemd 'zondag Christus Koning', gedenken we allen die (in het afgelopen jaar) zijn overleden in het licht van de belofte van God, dat de dood niet het laatste is, maar een grensovergang naar het nieuwe Leven. Van die overleden gemeenteleden noemen we hun namen en bij dat noemen ontsteken we een kaars. Nabestaanden worden uitgenodigd om die aan te komen steken. Vervolgens krijgt ieder dit dit wil de gelegenheid om een kaarsje aan te steken 'als teken van herinnering'. 
terug