Eeuwigheidszondag Eeuwigheidszondag
Zondag 26 november
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen zullen met respect worden genoemd en voor ieder van hen zal een kaars worden aangestoken. We doen dat in principe alleen als nabestaanden het overlijden hebben gemeld aan ons.

Als alle namen zijn genoemd is er, voor ieder die dat wil, gelegenheid om ook een kaarsje aan te steken. 
Voor ieder overleden gemeentelid, van wie we de naam zullen noemen, is één contactpersoon namens de nabestaanden aangeschreven. Mocht u als nabestaande onbedoeld geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u dit bericht als zodanig beschouwen. Het is fijn als u zich wel even meldt. De naam van uw dierbare kan dan alsnog aan de lijst worden toegevoegd. U kunt hiervoor contact opnemen met ds. Rob van de Wetering (ds.rvandewetering@pkn-veenendaal.nl
06-42402371) of ds. John Boogaard (ds.jboogaard@pkn-veenendaal.nl, 0318-543990)
 
terug