Doop Doop
Als u een kind wil laten dopen, kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant die graag eerst langskomt voor een kraambezoek, om uw kindje te komen bewonderen én om wellicht nader kennis te komen maken. Met uw wijkpredikant kunt u later de doopdatum vaststellen.

Vóór het zover is vinden er één of twee gesprekken plaats, eventueel samen met andere doopouders. Zo'n doopverzoek kan immers niet vrijblijvend zijn! Is het inderdaad een bewuste keuze? En beseft u als ouders dat dit ook een belofte naar de opvoeding van uw kind inhoudt? Ook zal in dit gesprek de verdere betrokkenheid bij het geloof en kerk ter sprake komen. Je kind laten dopen in het midden van de gemeente vraagt ons inziens immers wél om een betrokkenheid bij die gemeente. Vandaar komt als vanzelf ook aan de orde waar u als ouders zelf staat. Hierbij zijn een positieve motivatie belangrijker dan het al dan niet belijdend kerklid zijn.

Het jaar daarop wordt u uitgenodigd voor een ‘terugkom-avond’, waarin samen met andere ouders doorgesproken wordt over het vervolg op de doop in de opvoeding van de kinderen.

Het kan voorkomen dat de ene ouder het geloof van de ander of diens keuze voor de doop niet deelt. Het is goed daarover open en eerlijk met elkaar te spreken. Bijna altijd is er een benadering te vinden, waarbij beide ouders zichzelf kunnen blijven. Bijvoorbeeld in de vorm van een aangepaste vraag. Hierbij kan worden gedacht aan een formulering zoals: "Wil je, waar mogelijk, je partner steunen bij de geloofsopvoeding van jullie kind?"
 
terug